PL EN


2017 | 2(20) | 123-130
Article title

JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE „BIAŁEGO ZAGŁĘBIA” W 2016 ROKU

Authors
Content
Title variants
THE QUALITY OF ATMOSPHERIC AIR IN THE “BIAŁE ZAGŁĘBIE” IN 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono podstawowe charakterystyki zanieczyszczeń powietrza w obrębie funkcjonowania przemysłu cementowo-wapienniczego w Górach Świętokrzyskich, na tle warunków meteorologicznych. Badany obszar, wyróżniający się koncentracją zakładów tworzących „Białe Zagłębie”, posiada na swoim terenie największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego.
EN
This paper presents the basic characteristics of air pollution within the cement-lime industry in the Świętokrzyskie Mountains, against meteorological conditions. The area of interest, distinguished by the concentration of establishments forming the “Białe Zagłębie”, has in its territory the region’s greatest tourist attractions. The author tries to evaluate the coexistence of both functions: economic and touristic of the region. Key words: “Białe Zagłębie”, air pollution, tourist attractions
Year
Issue
Pages
123-130
Physical description
Contributors
 • Instytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Biernat T, Ciupa T., Denudacja mechaniczna i chemiczna w zlewniach wyżynnych środkowej Polski, [w:] System denudacyjny Polski, red. A. Kotarba, „Prace Geograficzne PAN”, Warszawa 1992.
 • Jarosz P., Smog okiem lekarza – czy wszyscy jesteśmy „palaczami”, „Puls Biznesu” 2017, nr 52 (4815).
 • Kaczorowska Z., Opady w Polsce w przekroju wieloletnim, „Prace Geograficzne PAN”, Warszawa 1962.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2002.
 • Kosik E., A. Malczak, W Białym Zagłębiu, Ekspres Druk, Kielce 1998.
 • Kozłowski R., Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie gór niskich i pogórza, „Landform Analysis” 2013, vol. 23.
 • Kozłowski R., Jarzyna K., Jóźwiak M., Szwed M., Wpływ przemysłu cementowo-wapienniczego na właściwości fizyczno-chemiczne i chemiczne pokrywy śnieżnej na terenie „Białego Zagłębia” w lutym 2012 roku, „Monitoring Środowiska Przyrodniczego” 2012.
 • Lorenc H., Ocena stopnia realizacji programu „Obserwacje meteorologiczne i badania klimatyczne w systemie zintegrowanego monitoringu środowiska” oraz synteza uzyskanych wyników badań za okres 1994–1997, [w:] Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geoekosystemów Polski, red. A. Kostrzewski, IX Sympozjum ZMŚP, „Biblioteka Monitoringu Środowiska” 1998.
 • Świercz A., Wpływ emisji alkalicznej na gleby i bory sosnowe w „Białym Zagłębiu”, KTN, Kielce 1997.
 • WHO, Global urban ambient air pollution databas, www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/ AAP_database_summary_results_2016_v02.pdf. [15.05.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d54ca8c8-268b-4b52-aa81-8e1b8de0d069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.