Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 | 35-50

Article title

Impacts of the Amendment to the Regulation of Pre-primary Education on the Practical Domain in the Czech Republic

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Amendment to the Education Act has introduced compulsory preschool education for children from the age of 5 and an obligation for the parents to register their child for such compulsory education. From the perspective of kindergarten teachers, it has raised a number of unanswered questions connected with their work, primarily as a consequence of the enacted option of individual education for five-year-old children. In addition, the amendment stipulates new requirements for school managements and administrations of Czech cities and towns.

Year

Issue

12

Pages

35-50

Physical description

Contributors

References

  • KNAPP, Viktor. (1995). Teorie práva. Praha: C. H. Beck.
  • KINCL, J., URFUS, V, SKŘEJPEK, M. (1995). Římské právo, Praha: C. H. Beck.
  • PRUDÍKOVÁ, D. (2016). Jaké legislativní úpravy lze očekávat v oblasti předškolního vzdělávání? Poradce ředitelky mateřské školy, Year VI, No. 1.
  • PRŮCHA, J. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer.
  • MŠMT. (2016). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha.
  • Novela zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Available at: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-dubna-2016-kterym-se-meni-zakon-c-5612004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-skolsky-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-2001990-sb-o-prestupcich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21111.html)
  • VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2016, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (Available at: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-srpna-2016-kterou-se-meni-vyhlaska-c-142005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-vyhlasky-21237.html

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5537620-8dc9-4f65-a5ea-3e1aa25eb5b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.