PL EN


2017 | 12 | 35-50
Article title

Impacts of the Amendment to the Regulation of Pre-primary Education on the Practical Domain in the Czech Republic

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Amendment to the Education Act has introduced compulsory preschool education for children from the age of 5 and an obligation for the parents to register their child for such compulsory education. From the perspective of kindergarten teachers, it has raised a number of unanswered questions connected with their work, primarily as a consequence of the enacted option of individual education for five-year-old children. In addition, the amendment stipulates new requirements for school managements and administrations of Czech cities and towns.
Year
Issue
12
Pages
35-50
Physical description
Contributors
References
  • KNAPP, Viktor. (1995). Teorie práva. Praha: C. H. Beck.
  • KINCL, J., URFUS, V, SKŘEJPEK, M. (1995). Římské právo, Praha: C. H. Beck.
  • PRUDÍKOVÁ, D. (2016). Jaké legislativní úpravy lze očekávat v oblasti předškolního vzdělávání? Poradce ředitelky mateřské školy, Year VI, No. 1.
  • PRŮCHA, J. (2016). Předškolní dítě a svět vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer.
  • MŠMT. (2016). Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha.
  • Novela zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Available at: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-20-dubna-2016-kterym-se-meni-zakon-c-5612004-sb-o-predskolnim-zakladnim-strednim-vyssim-odbornem-a-jinem-vzdelavani-skolsky-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-zakon-c-2001990-sb-o-prestupcich-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-21111.html)
  • VYHLÁŠKA ze dne 29. srpna 2016, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky (Available at: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-srpna-2016-kterou-se-meni-vyhlaska-c-142005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-vyhlasky-21237.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5537620-8dc9-4f65-a5ea-3e1aa25eb5b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.