PL EN


Journal
2013 | 17 | 107-123
Article title

Kalendarze świąteczne Pięcioksięgu (Wj 23,14-17; 34,18-23; Kpł 23,4-44; Lb 28,16–29,39; Pwt 16,1-15)

Content
Title variants
EN
Calendars holidays Pentateuch (Exo 23, 14-17; 34,18-23; Lev 23,4-44; Num 28,16–29,39; Deu 16,1-15)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In all religions festival is an important part of worship: by certain rites provided on certain days, usually in an atmosphere of joy, cultic congregation pays homage to, gives thanks and asks for the grace of God. For the Israelite holidays are a special memento (reminder) of the events of the past that are realized also in the present and expect their fill in the future. Pentateuch has several calendars holidays, which were defined Israel’s celebration of major holidays. Looking at the holiday calendars from the Book of Exodus, Book of Leviticus, Book of Numbers, and the Book of Deuteronomy, we pay attention to the development of provisions for the holidays. Initially, the rules are very general boil down to a few verses, which have been determined the most important celebration of, without giving a specific date holidays. Date saint appeared only in the calendar Leviticus. With the development of legislation and with the settlement of the Chosen People in the Promised Land, rules for particular holidays underwent concretized and more accurate determination of sacrifices in the celebration of certain holidays.
Journal
Year
Issue
17
Pages
107-123
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski
References
 • Bartoszewicz D. K., Instytucje biblijne, Warszawa 2003.
 • Bielecki S., Starotestamentalne kalendarze liturgiczne, w: G. Witaszek (red.), Życie religijne w Biblii, Lublin 1999.
 • Drozd J., Ostatnia Wieczerza – Nową Paschą, Katowice 1977.
 • Haręzga S., Rozwój paschalnego prawodawstwa w świetle tradycji biblijnych Starego Testamentu, w: RBL 37 (1984), s. 190–200.
 • Kijas Z. J., Czas i kalendarz, Kraków 2001.
 • Lemański J., Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, NKB. ST 2, Częstochowa 2009.
 • Leon-Dufor X., Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1990.
 • Łach S., Księga Kapłańska. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań – Warszawa 1970.
 • Łach S., Księga Liczb. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań – Warszawa 1970.
 • Łach S., Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań – Warszawa 1971.
 • Łach S., Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1964.
 • Majewski M., W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia, Kraków 2011.
 • Marcinkowski R., Traktat Miszny Pesachim, w: „Euhemer” 3 (1983), s. 21–38.
 • Matysiak B., „Małe święta” starożytnego Izraela, Olsztyn 2006.
 • Matysiak B., Historiozbawczy charakter Izraelskich świąt pielgrzymkowych, w: „Studia Warmińskie” 41–42 (2004–2005), s. 193–204.
 • Polok B., Wprowadzenie do Ksiąg Starego Testamentu, Opole 1999.
 • Poniżny B., Motyw wyjścia w Biblii. Od historii do teologii, Poznań 2001.
 • Propp W. H. S., Exodus 1–18, New York 1999.
 • Tronina A., Księga Kapłańska. Wstęp, przekład, komentarz, Tarnów 2009.
 • Wypych S., Pięcioksiąg, w: J. Frankowski (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. I, Warszawa 1987.
 • Vaux R. de, Instytucje Starego Testamentu, tł. T. Brzegowy, Poznań 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d553ec5f-4842-4be9-a42a-90394a820b51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.