PL EN


2017 | 3: "200 lat Ossolineum" | 147-169
Article title

Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Lwowie w XIX wieku

Authors
Content
Title variants
Часопис Національної бібліотеки імені Оссолінських у Львові в XIX столітті
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the publishing activity of the Ossolineum in Lviv – a journal which under various names and with breaks was issued from 1828 to 1869: from 1828 to 1830 as „Czasopism naukowy Księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich” (Scientific journal of public book collection named by the Ossoliński family), from 1831 to 1834 and also in 1841 as „Czasopismo Naukowe od Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” (Scientific Journal from the Ossolineum), from 1832 to 1844 and from 1847 to 1848 „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” Library of the Scientific Ossolineum), and in years 1862 –1869 under the name „Biblioteka Ossolińskich” (The Ossoliński Library). The common aim of the activity of the above-mentioned journal was popularization of science and culture in Polish society on the annexed territories.
Year
Pages
147-169
Physical description
Dates
printed
2018-01-05
Contributors
 • Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu
References
 • A.M., List do wydawcy czasopisma Księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich we Lwowie, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1829, z. 3, s. 117–123.
 • Bielowski A., Królestwo Galicyi, „Biblioteka Ossolińskich” 1862, t. 1, s. 1.
 • Fischer A., Zakład Narodowy imienia Ossolińskich: zarys dziejów, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1927, 96 s.
 • Fs.S. [F. Siarczyński], Badanie o dawney siedzibie Radymiczanów i Wiatyczanów, nigdyś nad rzeką Sanem w sąsiedztwie Lachów i Rusnów zamieszkałych, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 64–75.
 • „Gazeta Polska”, № 163, 21 VI 1829.
 • Gębarowicz M., Zakład narodowy imienia Ossolińskich we Lwowie, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1926, 24 s.
 • K.A. [A. Kłodziński], Wstęp do nowego czasopisma naukowego, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1842, t. 1, s. 3–12.
 • Kawalec A., Lwowski okres w życiu i działalności naukowej Franciszka Siarczyńskiego. Prace wydawnicze i dzieła historyczne [w:] Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 2, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 35–58.
 • Kupczyński T., August Bielowski (1806–1876) [w:] Wiek XIX: sto lat myśli polskiej: życiorysy, streszczenia, wyjątki, t. VIII, Geberthner i Wolff, Warszawa 1913, s. 481–488.
 • Modelski T., Ossolineum i czeskie Muzeum Narodowe (Pierwsze związki i zawiązki), „Roczn. Zakł. Nar. im. Ossolińskich” 1953, t. 4, 200 s.
 • Obwieszczenie redakcji, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1847, t. 1, z. 1, s. 3.
 • Obwieszenie Czasopisma, które Zakład naukowy księgozbioru imienia Ossolinskich wydawać będzie, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 1.
 • Оgłoszenie czasopisma naukowego na rok 1834 „Czasopismo Naukowego Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1833, z. 8, s. 114–115.
 • O Mikołaiu Danielu Chodowickim, sławnym rytowniku Polaku (z wyiątków rękopiśnych Ossolińskiego) „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 126–129.
 • Pomysł towarzystwa emulacyi, ułożony r. 1812, przez Stanisława Hr. Dunina Borkowskiego, „Czasopismo Naukowego Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1829, z. 2, s. 92–98.
 • Poznańczyk (X. Liske), [rec.:] Biblioteka Ossolińskich, t. X i XI, „Dziennik Literacki” 1869, № 6, s. 98–99.
 • Przemówienie A. Bielowskiego na posiedzeniu 12 października 1868 roku, „Biblioteka Ossolińskich” 1868, t. 11, s. 358.
 • Rozbiór książki: Historya miasta Lwowa, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1829, z. 1, s. 106–117.
 • Rozprawa o języku ruskim, przez Jana Mogilnickiego, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1829, z. 3, s. 56–87.
 • S... [F. Siarczyński], Wspomnienie zasług i dzieł męża wiekopomney pamięci Józefa Maxymiliana Hrabiego z Tenczyna Ossolińskiego, jako dług wdzięczności narodowey, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 9–38.
 • S.Fs. [F. Siarczyński] Wiadomość o Woyciechu Jaksie z Bobowey (Bobowskim), czyli Hali-Beiu Terdziumanie Paszy Machometa IV, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 89–103.
 • S.Fs. [F. Siarczyński], Rozprawa, czyli Sławianie, lub Słowianie zwać się, i mówić właściwie maią, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 39–63.
 • S.Fs. [F. Siarczyński], Rozprawa. Już czas abyśmy się bez pożyczki obeszli, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 104–120.
 • S.Fs. [F. Siarczyński], Rzecz o stanie piśmiennictwa polskiego w Galicyi, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 3, s. 114–136.
 • S.K. [K. Słotwinski], Spis przedpłacicieli 1831 r. a 1832 r., „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1832, z. 4, s. 137–139.
 • Słotwiński K., Do Pana Macieja. O czasopismie naukowem Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1832, z. 1, s. 13–41.
 • Słotwiński K., O poparciu pismiennictwa krajowego, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1832, z. 2, s. 1–12.
 • Słowniczek wyrazów polskich znaczących narzędzia muzyczne niegdyś w wojskowem pokoiowem używaniu będące; z rękopisma Adama Książęcia Czartoryskiego Marszałka polnego C.K. Austryi, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 81–88.
 • Spis przedmiotów w pierwszym tomie zawartych, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1847, t. 1, z. 6, s. 671–672.
 • Spis rzeczy w tomie pierwszym zawartych, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1842, t. 1, s. 233.
 • Sprawozdanie z czynności zakładu na posiedzeniu publicznem 17 dnia października 1861 r. M. Dzieduszyckiego, „Biblioteka Ossolińskich” 1862, t. 1, s. 398–399.
 • Sprawozdanie z czynności zakładu na posiedzeniu publicznem dnia 13 października 1862 r. kuratora M. Dzieduszyckiego, „Biblioteka Ossolińskich” 1863, t. 2, s. 439.
 • Sprawozdanie z czynności zakładu na posiedzeniu publicznem dnia 12 października 1867 roku M. Dzieduszyckiego, „Biblioteka Ossolińskich” 1868, t. 10, s. 432.
 • Sprawozdanie z czynnści Dyrekcyi Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich (12 października 1845) przez A. Kłodzińskiego, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1844, t. 12, s. 214–215.
 • Wasylewski S., Pod kopułą lwowskiego Ossolineum: Pamiętnik stypendysty i asystenta Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1905–1910, Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1957, 214 s.
 • Wiadomość o życiu znakomitego malarza polskiego Szymona Czechowicza (z wyiątków rękopiśnych Ossolińskiego), „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 121–125.
 • Wyszłe dzieła drukowane w roku 1829 we Lwowie, „Czasopismo Naukowego Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1829, z. 4, s. 148–149.
 • Zdanie Józefa Maxymiliana Hrabiego Ossolińskiego o kronice Nakorsza Warmisza z rękopismów iego wyięte, „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich” 1828, z. 1, s. 76–80.
 • Zdanie sprawy z czynności Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich (12 października 1842) przez A. Kłodzińskiego, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1843, t. 1, s. 165–166.
 • Zdanie sprawy z czynności Zakładu Naukowego imienia Ossolińskich (12 października 1848) przez A. Kłodzińskiego, „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich” 1848, t. 1, z. 4, s. 504–506.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d55c2a23-5a56-475e-a2be-e647211007eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.