PL EN


2017 | 3: "200 lat Ossolineum" | 263-273
Article title

Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Ossolineum in Lviv was one of the most important scientific-cultural centres in Poland and the second largest (right behind the Jagiellonian Library) library. Since 1939 it was taken over by the Soviet and German occupying authorities. It was nationalized and reorganized. Thanks to the determination and involvement of many Polish employees of the Ossolineum the vast part of the book collection was saved from destruction and degradation. One of the people taking part in this process was Wacław Olszewicz, a librarian, excursionist, prewar ministerial clerk who spent the postwar period in Lviv. Here he devoted his time to working with books as consecutively a librarian and bibliographer in the Ossolineum, the Ukrainian Academy of Sciences and the Academy of Sciences of the Soviet Union at the cost of quitting the chance of returning to Poland. He kept in touch with Polish scientists publishing his works in Polish journals. He died in 1974. He was buried on the Janowski cemetery in Lviv.
Year
Pages
263-273
Physical description
Dates
printed
2018-01-05
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Archiwum Lwowskiej Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. Stefanyka, Spis pracowników Lwowskiej Biblioteki Akademii Nauk USRR, ark. 1, sygn. 3896.
 • Archiwum Rodzinne Janiny Szaneckiej
 • Chwalewik E., Zbiory polskie: archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, t. l, Warszawa–Kraków 1926.
 • Czech A., Sylwetki śląskich ekonomistów. Wacław Olszewicz, „Dom Ekonomisty” 1997, nr 3–4.
 • Fastnach-Stupnicka A., Zostali we Lwowie, Wrocław 2010.
 • Kotowski R., Dziewczynka z obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, Kielce 2014.
 • Kotowski R., Praca naukowo-badawcza Wacława Olszewicza i jego wkład w rozwój bibliotekarstwa polskiego [w:] Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, t. 10, red. A. Chamera-Nowak, D. Pietrzkiewicz, J. Puchalski, Warszawa 2016.
 • Matwijów M., Mieczysław Gębarowicz 1893–1984. Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013.
 • Matwijów M., Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945–1948, Wrocław 1996.
 • Matwijów M., Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1939–1946, Wrocław 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d566d293-1680-433c-8c43-46bd34de57c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.