Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 7 | 55-64

Article title

Ideał duchownego – Cyryl i Metody. Analiza etyczna

Content

Title variants

EN
The Ideal Of The Clergyman – Cyril And Method. Ethical Analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszej refleksji jest wskazanie na znacznie świętych Cyryla i Metodego w chrystianizacji Europy Środkowowschodniej i ukazanie przez to ideału duchownego. Podstawą refleksji będzie analiza etyczna.
EN
The aim of this reflection is to point to the much-sainted Cyril and Methodius in the Christianization of Central-Eastern Europe and to show the ideal of the clergy. The basis for reflection will be ethical analysis.

Keywords

PL
EN
Cyril   Methods   priest   ideal   Slavs  

Journal

Year

Issue

7

Pages

55-64

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Preszowski
author
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego. Wyd. Akademii Teologii Katolickiej. T. 2: Średniowiecze. Warszawa 1989.
 • Deklaracja o wolności religijnej. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 2002, s. 410–421.
 • Dekret o ekumenizmie. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 2002, s. 193–208.
 • Dekret o katolickich Kościołach Wschodnich. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 2002, s. 177–186.
 • Gajek J. S., Nitkiewicz K., Wprowadzenie do dekretu o katolickich Kościołach Wschodnich. W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Wydawnictwo Pallotinum. Poznań 2002, s. 169–176.
 • Gluchman V., Počiatky kreťanskej etiky na Veľkej Morave. In: Dejiny etického myslenia na Slovensku I. (do začiatku 19. Storočia). Ed. Gluchman V., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Prešov 2017, s. 55-69.
 • Grzybek G. Tobiczyk P., Etos pracy duchownego a założenia etyki rozwoju. W: Wychowanie i praca. Red.: Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka. Wyd. WAM. Akademia Ignatianum w Krakowie. Kraków 2017, s. 257–270.
 • Grzybek G., Etyka rozwoju a wychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2010.
 • Grzybek G., Etyka życia duchowego. W: Matka Celina Borzęcka. Red.: S. Cader. Wyd. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Kętach – Stanisław Cader. Kęty 2007, s. 95–102.
 • Historia Europy, Red. A. Mączak. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Wrocław–Warszawa–Kraków. 1997.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci. Wydawnictwo Znak. Kraków 2005.
 • Pilikowski J., Historia Polski. Słownik szkolny. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2007.
 • Słowacja. Karpackie serce Europy. Red.: Nacher A., Styczyński M., Cisowski B., Klimek P. Wydawnictwo Bezdroża. Kraków 2004

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d56a9da9-ff1e-41f2-b86d-845c2434f8a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.