Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 6 | 19-32

Article title

Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery?

Content

Title variants

EN
Internet of Things. Medical treatment delivered by computers: fiction or reality?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest zastosowaniom Internetu rzeczy (Internet of Things, IoT) w medycynie. Opisano zalety stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej. Pokazano możliwości wykorzystywania aplikacji mobilnych i peryferyjnych urządzeń związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną. Przedstawiono szanse i zagrożenia, jakie mogą wynikać z informatyzacji systemu ochrony zdrowia.
EN
The article discusses the Internet of Things (IoT) applications in medicine. The advantages of using electronic medical records are described. The possibilities of mobile applications and peripheral devices related to health and physical activity utilization are presented. The opportunities and threats that may arise from computerization of health care are discussed.

Year

Volume

5

Issue

6

Pages

19-32

Physical description

Dates

published
2016-10-31
online
2016-10-31

Contributors

 • Adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego

References

 • Baidu pod lupą po śmierci internauty. Pozyskano z: http://pulsinnowacji.pb.pl/4432023,1766,baidu-pod-lupa-po-smierci-internauty?utm_source=tag_&utm_medium=rss&utm_campaign=pb.pl (3.05.2016).
 • Baig, M.M., Gholamhosseini, H. i Connolly, M.J. (2013). A comprehensive survey of wearable and wireless ECG monitoring systems for older adults. Med Biol Eng Comput, (51).
 • Cepiku, D. i Savignon, A.B. (2015). User innovation in health care: evidence from rare and chronic diseases. Referat wygłoszony na 15th EURAM Annual Conference, Warszawa.
 • COCIR (2011). COCIR eHealth Toolkit for an accelerated deployment and better use of eHealth. Pozyskano z: http://www.cocir.org/fileadmin/Publications_2011/ehealth_toolkit_link2.pdf (8.02.2016).
 • COCIR (2013). COCIR eHealth Toolkit Healthcare Transformation Towards Seamless Integrated Care. Pozyskano z: http://www.cocir.org/fileadmin/Publications_2013/COCIR_eHealth_Toolkit_2013.pdf (8.02.2016).
 • COCIR (2015). COCIR eHealth Toolkit. Integrated Care: Breaking the Silos. Pozyskano z: http://www.cocir.org/fileadmin/4.4__eHealth/15013.COC_2.pdf (8.02.2016).
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions, eHealth Action Plan 2012–2020 – Innovative healthcare for the 21st century, Bruksela, 6.12.2012, COM (2012) 736 final.
 • Czechowicz, J. (2015). Raport Internet of Things 2015 – część 1, 26.07.2015. Pozyskano z: http://www.mobiletrends.pl/raport-internet-of-things-2015-czesc-1/ (5.05.2016).
 • Dokument roboczy w sprawie przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR), przyjęty 15.02.2007 r., Grupa robocza ds. ochrony danych powołana na mocy art. 29, 00323/07/PL, WP 131.
 • Dr Watson – nowa broń w rękach medycyny. Pozyskano z: http://odkryjibm.pl/analityka-biznesowa/dr-watson-nowa-bron-w-rekach-medycyny/55 (09.06.2016).
 • Earnest, M.A., Ross, S.E., Wittevrongel, L., Moore, L.A. i Lin, C.T. (2004). Use of a Patient-Accessible Electronic Medical Record in a Practice for Congestive Heart Failure: Patient and Physician Experiences. Journal of the American Medical Informatics Association, 11(5).
 • E-health’s future frontiers (2012). Bulletin of the World Health Organization, 90.
 • eHealth standardization and interoperability, Resolution WHA 66.24, Sixty-sixth World Health Assembly, 27.05.2013.
 • European Commission (2014). European Hospital Survey: Benchmarking Deployment of eHealth Services (2012-2013), Final report, JRC Scientific and Policy Reports. Pozyskano z: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-hospital-survey-benchmarking-deployment-ehealth-services-2012-2013-final-report?search (15.10.2015).
 • Freshfields Bruckhaus Deringer, E-health. Pozyskano z: http://www.freshfields.com/en/global/Digital/E-health/ (9.06.2016).
 • Greysen, S.R., Khanna, R.R., Jacolbia, R., Lee, H.M. i Auterbach, A.D. (2015). Tablet Computers for Hospitalized Patients: A pilot study to improve inpatient engagement. NIH Public Access. Pozyskano z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4043916/pdf/nihms571976.pdf (15.12.2015).
 • Grodner, M. (2015). IoT- korzyści i wyzwania. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy w Polsce, raport opublikowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).
 • GUS (2015). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011–2015. Warszawa.
 • IMS Institute (2015). Patient Adoption of mHealth. Pozyskano z: http://www.imshealth.com/files/web/IMSH%20Institute/Reports/Patient%20Adoption%20of%20mHealth/IIHI-Patient-Adoption-mhealth-Exhibits-Full.pdf (5.05.2016).
 • ITU (2011). Standards and eHealth, ITU-T Technology Watch Report.
 • Jak technologie kognitywne wspierają walkę z rakiem. Pozyskano z: http://odkryjibm.pl/analityka-biznesowa/jak-technologie-kognitywne-wspieraja-walke-z-rakiem/115# (09.06.2016).
 • KE (2010). Europejska agenda cyfrowa: praktyczne korzyści dla obywateli, komunikat prasowy. MEMO/10/199, 19.05.2010, Bruksela.
 • Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015 (2009). Warszawa.
 • Kokot, W. i Kolenda, P. (2015). Czym jest Internet Rzeczy. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy w Polsce, raport opublikowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).
 • Kolenda, P. (2015). Internet Rzeczy w Polsce. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy w Polsce, raport opublikowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).
 • Kolenda, P. (2015a). Pierwsze badania Internetu rzeczy w Polsce. W: P. Kolenda (red.), Internet rzeczy w Polsce, raport opublikowany 15.09.2015. Pozyskano z: http://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (9.06.2016).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, Bruksela, 4.11.2008, KOM (2008) 689.
 • Kostka-Zawadzki, R. (2015). Trendy w medycynie. Futu, 21(03-04).
 • Kulicki, L. i Młynarczyk, N. (2015). Kodeks mHealth. Futu, 21(03-04).
 • Kwiatkowska, E.M. (2014). Rozwój Internetu rzeczy – szanse i zagrożenia. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 8(3).
 • Lewis, T. (2012). E-health in low- and middle-income countries: findings from the Center for Health Market Innovations. Bulletin of the World Health Organization, 90.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013). Program zintegrowanej informatyzacji państwa. Warszawa.
 • Misra, S. (2015). New report finds more than 165,000 mobile health apps now available, takes close look at characteristics & use, 17.09.2015. Pozyskano z: www.imedicalapps.com/2015/09/ims-health-apps-report (5.05.2016).
 • Neubeck, L., Lowres, N., Benjamin, E.J., Freedman, S.B. i Coorey, G. (2015). The mobile revolution – using smartphone apps to prevent cardiovascular disease. Nature reviews Cardiology, 12, June 2015.
 • NIK (2013). Informacja o wynikach kontroli Informatyzacja Szpitali. Warszawa.
 • NIK (2016). Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Warszawa.
 • Pell, J.M., Mancuso, M., Limon, S., Oman, K. i Lin, C.T. (2015). Patient Access to Electronic Health Records During Hospitalization. JAMA Internal Medicine, 175(5).
 • Piette, J.D., Lun, K.C., Moura Jr, L.A., Fraser, H.S.F., Mechael, P.N., Powell, J. i Khoja, S.R. (2012). Impacts of e-health on the outcome of care in low-and middle-income countries: where do we go from here? Bulletin of the World Health Organization, 90.
 • Riazul Islam, S.M., Kwak, D., Kabir, H., Hossain, M. i Kwak, K.S. (2015). The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive Survey. IEEE Access, 3.
 • Sharp, J.W. (2013). The Internet of Things Creeps into Healthcare, 19.07.2013. Pozyskano z: http://ehealth.johnwsharp.com/2013/07/19/the-internet-of-things-creeps-into-healthcare/ (9.06.2016).
 • Samsung (2015). Tylko 15% europejczyków wie, czym jest Internet rzeczy, komunikat prasowy, 21.07.2015. Pozyskano z: http://samsungmedia.pl/pr/298141/tylko-15-europejczykow-wie-czym-jest-internet-rzeczy (17.06.2016).
 • Szymczak, R. (2015). Dane o zdrowiu. Futu, 21(03-04).
 • Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417, ze zm.).
 • Ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, ze zm.).
 • Van Gemert-Pijnen, J.E.W.C., Wynchank, S., Covvey, H.D. i Ossebaard, H.C. (2012). Improving the credibility of electronic health technologies. Bulletin of the World Health Organization, 90.
 • WHO (2008). Building Foundations eHealth in Europe, report of the WHO Global Observatory for eHealth, Geneva.
 • WHO, Regional Office for Europe (2016). From innovation to implementation – eHealth in the WHO European Region.
 • Wilbanks, J. i Friend, S.H. (2016). First, design for data sharing. Nature Biotechnology, 34(4).
 • Wójcik, K. (2016). Elektroniczna dokumentacja medyczna w szpitalach cały czas niepewna. Rzeczpospolita, 17.06.2016. Pozyskano z: http://www.rp.pl/Dane-osobowe/306179917-Elektroniczna-dokumentacja-w-szpitalach-caly-czas-niepewna.html#ap-2 (19.06.2016).
 • www.sagebase.org (17.06.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d56b7696-0573-4038-9ef3-c7ddf348de55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.