PL EN


2014 | 82 | 3 | 365-386
Article title

Current Trends In Students' Database Usage A Case Study

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Bieżące trendy w wykorzystywaniu baz danych przez studentów studium przypadku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective – The purpose of this study was to investigate current trends in electronic database use at Ariel University in Israel. The study started from the premise that students should academic databases in order to accomplish academic tasks, since the Internet cannot supply all of their information needs. Variables such as language, gender, the discipline being studied, the effectiveness of library instruction, and the encouragement of lecturers were taken into account during the study. Research methods – The study was administered using a structured questionnaire that was completed by 637 students. Results - The majority of students chose to use the Internet, whereas only 28% used electronic databases. A few variables were found to be significant when using an academic database. English language knowledge, library instruction, teachers' encouragement, gender and faculty. Findings show that women use databases more frequently than men, and tend to request the assistance of the librarians more frequently Difference was found between faculties. Students from social sciences prefer Hebrew databases, whereas those studying natural sciences prefer English databases. Conclusions – Several conclusions can be drawn from this study on how to improve database use: 1) library instruction must be improved, 2) lecturers should emphasize the importance of database searching, and 3) the study of English as a foreign language should be improved, because it has a direct impact on the information-seeking behavior of students. The innovations in this study are 1) the discovery of greater database use on the part of women than on the part of men and 2) the librarian's central role in the instruction and promotion of database use.
PL
Teza/cel artykułu - Celem niniejszego artykułu było zbadanie bieżących trendów w wykorzystaniu elektronicznych baz danych przez studentów Uniwersytetu w Ariel (Izrael). Jako punkt wyjścia przyjęto założenie, że studenci powinni wykorzystywać akademickie bazy danych w celu realizacji zadań otrzymywanych podczas zajęć, ponieważ Internet nie może zaspokoić wszystkich potrzeb informacyjnych. Pod uwagę wzięto zmienne takie jak język, płeć, kierunek studiów, skuteczność przysposobienia bibliotecznego i zachętę ze strony wykładowców. Metody badań – Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu ustrukturyzowanego kwestionariusza wypełnionego przez 637 studentów. Większość studentów wybrała Internet, jedynie 28% respondentów preferowało elektroniczne bazy danych. Przy wykorzystywaniu akademickich baz danych zaobserwowano kilka istotnych zmiennych, mianowicie znajomość języka angielskiego, odbyte przysposobienie biblioteczne, zachętę ze strony wykładowców, płeć oraz wydział uniwersytetu. Badania wskazują, że kobiety wykorzystują baz danych częściej niż mężczyźni, a także częściej sięgają w tej kwestii po pomoc ze strony pracowników biblioteki. Odnotowano również różnice pomiędzy wydziałami. Studenci nauk społecznych preferują bazy danych w języku hebrajskim, zaś studenci nauk przyrodniczych wybierają bazy anglojęzyczne. Wnioski – Dzięki przeprowadzeniu badania wyciągnięto szereg wniosków wskazujących na możliwości poprawy wykorzystania baz danych: 1) należy dopracować przysposobienie biblioteczne, 2) wykładowcy powinni kłaść większy nacisk na wagę poszukiwań w bazach danych, 3) należy poprawić u studentów zakres znajomości języka angielskiego, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na zachowania związane z poszukiwaniem informacji. Odkryto, że 1) częstszymi użytkownikami baza danych są kobiety, a nie mężczyźni, 2) pracownicy bibliotek pełnią centralną rolę w prowadzeniu szkoleń użytkowników bibliotek i promowaniu baz danych.
Year
Volume
82
Issue
3
Pages
365-386
Physical description
Contributors
 • Department of Information Science, Bar Ilan University, Israel
author
 • Ariel University Center of Samaria in Israel
References
 • Applegate, Rachel (2006). Faculty information assignments: A longitudinal examination of variations in survey results. "Journal of Academic Librarianship", 32 (4), pp. 355-363.
 • Avigdori, Dalia (2000). Usage patterns of databases in heterogenic Populations: The case of Jordan Valley College. Thesis (M.A.), Dept. of Information Science, Bar-Ilan University. (Hebrew).
 • Baruchson-Arbib, Shifra; Shor, Frida (2002). The use of electronic information sources by Israeli college students. "Journal of Academic Librarianship", 28 (4), pp. 255-257.
 • Beno, David (2007). Patterns of use of digital and printed information sources in higher education institutions in Israel. Thesis (Ph.D.), Dept. of Information Science, Bar-Ilan University (Hebrew).
 • Chai, Iris (2008). Information-seeking and retrieval by minority college students. Thesis (Ph.D.), Dept. of Information Science, Bar-Ilan University (Hebrew).
 • Crawford, John; De Vicente, Angel; Clink, Stuart (2004). Use and awareness of electronic information services by students at Glasgow Caledonian University: A longitudinal study. "Journal of Librarianship and Information Science", 36 (3), pp. 101-117.
 • Doron, Shira (2002). Gender differences in computer learning motivation and computer attitudes among the adult population. Thesis (M.A.), Dept. of Information Science, Bar-Ilan University (Hebrew).
 • Du, Jia Tina; Evans, Nina (2011). Academic library services support for research information seeking. "Australian Academic & Research Libraries", 42 (2), pp. 103-120.
 • Farber, Miriam (2002). The birth, growth, and spread of online information retrieval over three decades: The 1970s-1990s. Thesis (Ph.D.), Department of Information Science, Bar-Ilan University.
 • Goldman, Tova (2012). Changes in student’s coping with stress and uncertainty during the process of information seeking and writing a research paper; The contribution of attachment style. (Ph.D. Thesis), Department of information, Bar Ilan University.
 • Imhof, Margarete; Vollmeyer, Regina; Beierlein, Constanze (2007). Computer use and the gender gap: The issues of access, use, motivation, and performance. "Computers in Human Behavior", 23 (6), pp. 2823-2837.
 • Karaiya, Pooja; Khatarkar, Rekha (2014). Digital libraries: Functionality and usability. "International Journal of Physical and Social Sciences", 4 (3), pp. 468-474.
 • Koohang, Alex (2004). Students’ perceptions toward the use of the digital library in the weekly Web-based distance learning assignments portion of a hybrid programme. "British Journal of Educational Technology", 35 (5), pp. 617-626.
 • Martell, Charles (2008). The absent user: Physical use of academic library collections and services continues to decline 1995-2006. "Journal of Academic Librarianship", 34 (5), pp. 400-407.
 • Ramlogan, Rabia; Tedd, Lucy A. (2006). Use and non-use of electronic information sources by undergraduates at the University of the West Indies. "Online Information Review", 30 (1), pp. 24-42.
 • Rowley, Jennifer; Urquhart, Christine (2007). Understanding Student information behavior in relation to electronic information services: Lessons from longitudinal monitoring and evaluation, Part 1. "Journal of the American Society for Information Science and Technology", 58 (8), pp. 1162-1174.
 • Shanahan, Madeleine C. (2008). Transforming information search and evaluation practices of undergraduate students. "International Journal of Medical Informatics", 77 (8), pp. 518-526.
 • Shor, Frida (1999). The electronic database use: Comparison between social sciences and natural sciences students: Judea and Samaria College pattern. (Thesis M.A.), Dept. of Information Science, Bar-Ilan University (Hebrew).
 • Suseela, V. J. (2011). Application of usage statistics for assessing the use of e-journals in University of Hyderabad. "Electronic Library", 29 (6), pp. 751-761.
 • Tripathi, Manorama; Jeevan, V.K.J. (2013). A selective review of research on e-resource usage in academic libraries. "Library Review", 62 (3), pp. 134-156.
 • Urquhart, Christine; Rowley, Jennifer (2007). Understanding student information behavior in relation to electronic information services: Lessons from longitudinal monitoring and evaluation, Part 2. "Journal of the American Society for Information Science and Technology", 58 (8), pp. 1188-1197.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d56f4646-6bd4-453d-ba80-a360a4b0f2cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.