Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6(42) | 2 | 191-215

Article title

Polityka pieniężna Banku Japonii prowadzona w reakcji na długotrwały kryzys gospodarczy – próba uogólnienia doświadczeń

Title variants

EN
Bank of Japan Monetary Policy Conducted in Response to the Prolonged Economic Crisis – An Attempt to Generalize the Experiences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono politykę pieniężną prowadzoną przez Bank Japonii w reakcji na kryzys gospodarczy. Zaburzenia rynkowe dotknęły Japonię już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wywołały one kolejno kryzys bankowy i gospodarczy oraz długotrwałą deflację. Od tego czasu bank centralny uruchamia różne programy mające na celu ustabilizowanie sytuacji i stymulowanie gospodarki. Różnorodność zastosowanych narzędzi komponowanych w kompleksowe programy stanowi szerokie spektrum możliwych aktywności władz monetarnych. Analiza skuteczności podejmowanych działań pozwala na wysnucie ogólniejszych wniosków dotyczących polityki pieniężnej w warunkach kryzysu.W artykule została podjęta próba wskazania działań, jakie może podjąć bank centralny, aby zminimalizować skutki kryzysu na rynku finansowym i efektywnie wesprzeć zagrożone podmioty
EN
In the article monetary policy of the Bank of Japan in the reaction to an economic crisis was described. Market disorders afflicted Japan already in years 90. of the 20th century. They triggered the bank and economic crisis and the long-term deflation as their result. Since then the central bank is starting various programs being aimed at stabilizing the situation and stimulating the economy. The diversity of measures composed into comprehensive programs constitutes the widest spectrum of possible activities of monetary authorities. The effectiveness analysis of taken action allows for pulling the general conclusions concerning the monetary policy out in conditions of the crisis. A made attempt to show action the central bank can take which stayed in the article so that minimize effects of crisis on the financial market and effectively support endangered entities.

Year

Volume

Issue

2

Pages

191-215

Physical description

Contributors

 • Narodowy Bank Polski – Oddział Okręgowy w Lublinie

References

 • ANDOLFATTO D., LI L., Quantitative Easing in Japan: Past and Present, http://research.stlouisfed.org/publications/es/article/10024 [dostęp: 10.08.2014].
 • BERKMEN S.P., Bank of Japan’s Quantitative and Credit Easing: Are They Nom More Effective, IMF Working Paper WP/12/2, Washington, 2012.
 • CIŻKOWICZ M., Zmiana strategii Banku Japonii w 2012 r., www.nbp.pl/ publikacje/ bci/ zmiana_strategii_BJ.pdf [dostęp: 08.08.2014].
 • FAWLEY B.W., NEELY C.J., Four Stories of Quantitative Easing, http:// research.stlouisfed.org/ publications/review/13/01/Fawley.pdf [dostęp:10.08.2014].
 • Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, red. J. Czekaj, S. Owsiak, PWE, Warszawa 2014.
 • FUJIWARA I., NAKAZONO Y., UEDA K., Has Abenomics Brought about Monetary Regima Change in Japan?, http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/conf/abenomics0307/Fujiwara-Nakazono-Ueda.pdf [dostęp: 08.08.2014].
 • IWATA K., Quantitative and Qualitative Monetary Easing and Japan’s Recent Economic and Financial Developments, https://www.boj. or.jp/en/announcements/press/koen_2014/data/ ko140 26a1. pdf [dostęp: 11.08.2014].
 • JUREK M., Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej Banku Japonii w latach 1990–2004, „Bank i Kredyt” 2004, nr 7.
 • KOWALIK T., Czy gospodarka japońska się amerykanizuje?, w: Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską, red. K. Gawlikowski, M. Ławacz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • KOZIOŁ W., Deflacja a działalność inwestycyjna banków. Przykład Japonii w latach 1993–2008, „Equilibrium” 2010, nr 1(4).
 • MICHAELIS H., WATZKA S., Are there Differences in the Effectiveness ofQuantitative Easing in Japan over Time?, http://epub.ub.uni-muenchen.de/21087/1/Michaelis_Watzka_TVP-VAR_JP_ WP2014.pdf [dostęp: 10.08.2014].
 • MŁODAWSKA J., Kryzys system bankowego i finansowego w Japonii – drogi wyjścia, „Bank i Kredyt” 2003, nr 7.
 • MORAWSKI W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002.
 • NISHIZAKI K., SEKINE T., UENO Y., Chronic Deflation in Japan, Bank of Japan Working Paper 12-E-6, Bank of Japan, Tokyo, 2012.
 • ORĘZIAK L., Bank centralny Japonii, w: Bankowość centralna od A do Z, red. R. Kokoszczyński, B. Pietrzak, NBP, Warszawa 2006.
 • SAMARYNA H., Deflacja w Japonii, PWE, Warszawa 2010.
 • SHIRAI S., Monetary Policy and Forward Guidance in Japan, http://www.boj. or jp/en/announcements/ press /koen_2013/data/ko130921a1.pdf [dostęp: 11.08.2014].
 • SKRZESZEWSKA-PACZEK E., Reakcje banków centralnych na wstrząsy naftowe lat 70., „Bank i Kredyt”, 2006, nr 7.
 • SOLARZ J.K., System bankowy Japonii, w: Systemy bankowe krajów G-20, red. S. Flejterski, J.K.Solarz, PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk s.j., Szczecin 2012.
 • SOTOMSKA-KRZYSZTOFIK P., Japoński system bankowy wobec kryzysu bankowego i gospodarczego, „Bank i Kredyt” 2003, nr 11-12.
 • TAKEDA Y., YAJIMA Y., Searching for the Effects of Unconventional Monetary Policy: The Case of the Bank of Japan, http://www.jsmeweb.org/jjmfe/pdf/2014feb/jjmfe_2014february_1.pdf [dostęp: 08.08.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d57d38e0-0a1d-4e20-abd7-0316f4d42c97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.