PL EN


2012 | 74 | 2 | 209-232
Article title

Ku nowoczesności. Wokół pewnego krakowskiego „konkursu” z 1825 roku: Józef Sonntag, Jan Nepomucen Głowacki, Jan Nepomucen Danielski, Teodor Baltazar Stachowicz, Leon Łabęcki

Title variants
EN
Towards Modernity. Around a Certain Cracow ‘Competition’ from 1825. Józef Sonntag, Jan Nepomucen Głowacki, Jan Nepomucen Danielski, Teodor Baltazar Stachowicz, Leon Łabęcki
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The painter Michał Stachowicz, popular in Cracow, died there on 26 March 1825 and thus leaving the position of a drawing teacher at St. Barbara’s Secondary School vacant. Preserved in the Jagiellonian University Archives are job applications and curricula vitae of five painters applying for the position of the drawing teacher: Józef Sonntag, Jan Nepomucen Głowacki, Jan Nepomucen Danielski, Teodor Baltazar Stachowicz, Leon Łabęcki. These documents provided us with unknown information on the above artists, additionally stimulating a more general reflection.
Year
Volume
74
Issue
2
Pages
209-232
Physical description
Contributors
 • Instytut Sztuki PAN, Warszawa
References
 • Banach Jerzy, „Tatry malownicze. Polski pejzaż górski 1800-1950”, [w:] Góry w kulturze polskiej. Sympozjum. Kraków 9-10 listopada 1974 r., Kraków 1975.
 • Bartnicka Kalina, Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX wieku (1764-1831), Wrocław 1971.
 • Bernatowicz Aleksandra, „Pfeiffer (Fayer, Pfeifer, Pfeyfer) Jan Nepomucen”, [ w:] Słownik Artystów Polskich, t. 8, Warszawa 2003.
 • Bernatowicz Aleksandra, „Radwański Andrzej”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 8, Warszawa 2007.
 • Białynicka-Birula Joanna, „Hruzik Jan Kanty”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 3, Wrocław 1979.
 • Białynicka-Birula Joanna, „Lipski Jakub”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 5, Warszawa 1993.
 • Bieniarzówna Janina, „Krzyżanowski Adam Szymon”, [w:] Polski Słownik biograficzny, t. 15, Wrocław 1970.
 • Biliński Piotr, „Zarys dziejów Szkół Nowodworskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku”, [w:] 420 lat Szkół Nowodworskich. 1588-2008, Kraków 2008.
 • Blak Halina, Małkiewicz Barbara, Wojtałowa Elżbieta, Malarstwo polskie XIX w.. Katalog Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2001.
 • Chamcówna Mirosława, „Walka malarzy krakowskich o wyzwolenie spod praw cechowych”, Biuletyn Historii Sztuki, 1954, nr 2.
 • Charazińska Elżbieta, „W kręgu wileńskiego klasycyzmu”, [w:] W kręgu wileńskiego klasycyzmu. Katalog wystawy zorganizowanej pod kierunkiem Elżbiety Charazińskiej i Ryszarda Bobrowa, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2000.
 • Chyczewska Alina, „Malarnia na zamku królewskim 1766-1818”, Rocznik Warszawski, 6, 1967.
 • Dobrzański Jan, „Krzyżanowski Jan Kanty”, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 15, Wrocław 1970.
 • Dobrzański Jan, „Życie umysłowe, szkolnictwo i oświata w I połowie XIX w.,” [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. 1, Lublin 1965.
 • Jóźkiewicz Krystyna, „Andrzej Radwański – malarz krakowski 1711-1762. Rys życia i twórczości”, Biuletyn Krakowski 1961, t. 3.
 • Kęder Iwona, Komorowski Waldemar, Ikonografia placu Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej, Poselskiej, Senackiej i Kanoniczej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Kozakiewicz Stefan, „Malarstwo warszawskie w latach 1815-1850. Podłoże rozwoju”, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 6, 1962.
 • Krakowski Piotr, Z zagadnień polskiego malarstwa krajobrazowego w I połowie w. XIX (Teoria i twórczość), „Folia Historiae Atrium”, 13, 1977.
 • Krypczyk Aleksandra, „Sala Michałowskiego. Romantyzm. W stronę sztuki narodowej”, [w:] Galeria sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Kraków 2010.
 • Kubaszewska Hanna, „Głowacki Jan Nepomucen”, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 56, München 2007.
 • Lewicka-Morawska Anna, Między klasycznością a tradycjonalizmem. Narodziny nowoczesnej kultury artystycznej a malarstwo polskie końca XVIII i początków XIX w., Warszawa 2005.
 • Lewińska Barbara, „Początki krakowskiej litografii”, Rocznik Krakowski, 51, 1987.
 • Małkiewicz Adam, „Wojciecha Tylkowskiego »censura imaginum iuxta doctrinam«”, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986.
 • Masłowski Maciej, Studia malarskie W. K. Stattlera. Kraków – Rzym, Wrocław 1964.
 • Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1816-1895, oprac. Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński, red. Józef E. Dutkiewicz, Wrocław 1959.
 • Michalczyk Zbigniew, „Józef Łęski – jego podróż do Francji i teoria artystyczna”, [w:] Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, red. Andrzej Pieńkos, Agnieszka Rosales Rodriguez, Warszawa 2010.
 • Michalczyk Zbigniew, „Krakowski cech malarzy w czasach upadku i początki ambicji akademickich w jego kręgu na przełomie XVIII i XIX wieku”, Modus. Prace z Historii Sztuki, 8-9, 2009.
 • Michalczyk Zbigniew, Michał Stachowicz (1768-1825). Krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, Warszawa 2011.
 • Mikocka-Rachubowa Katarzyna, „Mieroszewski Ignacy”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 5, Warszawa 1993
 • Miziołek Jerzy, „Wokół tematów i źródeł inspiracji. O roli Uniwersytetu Warszawskiego w tworzeniu kultury artystycznej Warszawy”, [w:] Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. Jerzy Miziołek, Warszawa 2003.
 • Morawski Stefan, „O polskiej teorii i krytyce artystycznej w latach 1830-1860”, [w:] idem, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961.
 • Mrozowska Kamilla, „Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1795-1850”, [w:] Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850, t. 2, cz. 1, Kraków 1965.
 • Niewiadomy Grzegorz, „»Gdy o Tatrach mało kto wiedział... «. Najstarsze pejzaże tatrzańskie od van den Blocka do Głowackiego”, [w:] Góry polskie w malarstwie. Materiały sympozjum. Kraków 4 grudnia 1999, red. Wiesław A. Wójcik, Kraków 1999.
 • Nowak Zofia, „Głowacki Jan Nepomucen”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 2, Wrocław 1975.
 • Od Pieskowej Skały do Morskiego Oka. Prace pejzażowe Jana Nepomucena Głowackiego. Katalog wystawy, Zamek w Pieskowej Skale, sierpień-wrzesień 2001, Kraków 2001.
 • Opalińska Stanisława, Józef Brodowski 1781-1853: malarz i rysownik starego Krakowa, Kraków 2005.
 • Pieńkos Andrzej, „Góry konwencjonalne w polskim malarstwie epoki romantyzmu”, [w:] Góry polskie w malarstwie. Materiały sympozjum. Kraków 4 grudnia 1999, red. Wiesław A. Wójcik, Kraków 1999.
 • Polanowska Jolanta, „Nauczanie sztuk pięknych na Uniwersytecie Warszawskim”, [w:] Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. Jerzy Miziołek, Warszawa 2003.
 • Polanowska Jolanta, Stanisław Kostka Potocki (1755–1821). Twórczość architekta amatora przedstawiciela neoklasycyzmu i nurtu pictoresque, Warszawa 2009.
 • Poprzęcka Maria, „»Wazary polski« Stanisława Kostki Potockiego”, [w:] Myśl o sztuce. Materiały Sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, listopad 1974, Warszawa 1976.
 • Pötschner Peter, Wien und die Wiener Landschaft. Spätbarocke und biedermeierliche Landschaftkunst in Wien, Salzburg 1978.
 • Prószyńska Zuzanna, „Klimke Jerzy”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t, 4, Wrocław 1986.
 • Radwan Danuta, „Stachowicz Teodor Baltazar” [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 41, Warszawa 2002.
 • Ryszkiewicz Andrzej, „Bizański Jan Nepomucen”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 1, Wrocław 1971.
 • Ryszkiewicz Andrzej, „Danielski Jan Nepomucen”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 2, Wrocław 1975.
 • Ryszkiewicz Andrzej, „Giziński Antoni”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 2, Wrocław 1975.
 • Ryszkiewicz Andrzej, „Sonntag (Sontag) Józef (Joseph Maria Valentin)”, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 40, Warszawa-Kraków 2000-2001.
 • Sroka Stanisław, „Rohrer Maurycy”, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław 1989.
 • Szczawińska Elżbieta, „Gorczyński Adam”, [w:] Słownik Artystów Polskich, t. 2, Wrocław 1975.
 • Śladkowski Wiesław, „Pod zaborem austriackim, w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1795-1831”, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, red. Tadeusz Mencel, t. 1, Warszawa 1974.
 • Trier Dankmar, Frister Johann Christian, [w:] Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 45, München 2005.
 • Wagner Walter, Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien, Wien 1967.
 • Winiarz Adam, „Andrzej Smolikowski – rektor Szkoły Departamentowej i Wojewódzkiej w Lublinie (1764-1839)”, Przegląd Historyczno-Oświatowy, 33, 1990, nr 3-4.
 • Wysoczańska Danuta, „Notatki o kształceniu artystycznym w Krakowie w XVIII i XIX wieku”, Rocznik Krakowski, 46, 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d583ab10-e94f-4a9c-8505-e7fdbd6e33dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.