PL EN


2007 | 5 - Narody XXI wieku | 283-296
Article title

Фєномэн Bолодимира Пилиповича

Authors
Content
Title variants
EN
The Phenomenon of Wolodymir Pilipowicz
Languages of publication
UK PL
Abstracts
EN
The subject of the article is the attempt to analyze the situation of the Ukrainians in Poland as a community, which fights for survival and defends itself against cultural and national absorption. An example of this is the editorial output of Ukrainian social activist from Przemyśl Włodzimierz Pilipowicz. It expresses the trend to maintain the Ukrainian cultural heritage in Poland.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Babiński G., Pogranicze polsko-ukraińskie, etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków 1997.
 • Beba B., Kierunek przemian tożsamości kulturowej Ukraińców na Warmii i Mazurach, B: Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, red. B. Domagała, A. Sakson, Olsztyn 1998.
 • Budyta- Budzyńska M., Mniejszości narodowe - bogactwo czy problem? Instytucjonalizacja mniejszości narodowych w Polsce 1989-2002, Wyd. PAN, Warszawa 2003.
 • Duchowość chrześcijańska, Encyklopedia katolicka KUL, Lublin 1985, T. 4.
 • Kunaszyk R., Sielatycki M., Wesołowska H., Zaufal K., Polacy i Ukraińcy w nowej Europie, Warszawa 2000.
 • Langkamer H., Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wrocław 1987.
 • Łudziński S., Nijakowski M., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Marciniak T., Ukraińcy wschodnich Mazur. Istnienie realne, obecność symboliczna, B: Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, red. B. Domagała, A. Sakson, Olsztyn 1998.
 • Mokry W., Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj, jutro, „Spotkania" 1987, nr 33-34.
 • Między Polakami i Ukraińcami. Rusini, Łemkowie - Ukraińcy w Polsce 50 lat po wysiedleńczej akcji „Wisła" (1947-1997), Między sąsiadami, Almanach Fundacji św. Włodzimierza, Kraków 1997.
 • Misiło E., Akcja Wisła. Dokumenty, Archiwum Ukraińskie, Warszawa 1993.
 • Owad K., Poczucie tożsamości narodowej młodych Ukraińców w Polsce północno-wschodniej, „Вісник Закерзоння" 2002, nr. 1-2-3.
 • Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, red. A. Saładiak, Warszawa 1993.
 • Лірвак з-над Сяну. Перемиськи друки середини XIX століття, Перемишль 2001.
 • Tyma P., „Nowa" kultura ukraińska w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Polska-Ukraina spotkanie kultur, red. T. Stegner, Gdańsk 1997.
 • Witek S., Teologia życia duchowego, Lublin 1986.
 • Zerelik R., O mniejszości ukraińskiej w Polsce, „Borussia" 1999, nr 18-19.
 • Zrywna I., Rok pierwszy, „Borussia" 1991, nr 1
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d58490ee-b28a-47b1-9a36-2f543ae5bd52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.