PL EN


2019 | Tom 1 Nr XXIV | 131-142
Article title

Wierzenia i idee sekciarskie w rosjoznawstwie polskim pierwszych dekad wieku XX

Content
Title variants
EN
Sectarian Beliefs and Ideas in the Polish Studies of Russia in the First Decades of the 20th century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses Karol Potkański’s study of Russia called Constantine and Methodius (1905) with reference to Tadeusz Nalepiński’s work The Spirit King of Russian. He’s coming!,Władysław Jabłonowski’s Around the Sphinx. Studies of life and world of the Russian people (1901),Two cultures. Historical and literary studies (1913), Stanisław Kutrzeba’s Sources and contrasts of Polish and Russian cultures (1916), Marian Zdziechowski’s Selected works,Bogumił Jasinowski’sEastern Christianity and Russia (1933) and others. It attempts to show the religious studies’ current in the Polish research in Russia which was open not as much to the Orthodox Church as to the Rus-sian sectarianism. The author follows ethnogenetic intuitions of Russia historians signalized after the Russian Revolution of 1905 in relation to their inquiries into widely-comprehended Russian spirituality and psychology. He records what was said about the radical dualism of Slavs and their Iranian origin. He shows it is historically justified to use religious studies’ method in Russian studies. He proves the efficiency of dualism as a model for analyzing Russian history. He indicates the key to history through the sectarian beliefs and ideas of Gnostic-Manichaean provenance.
Year
Volume
Pages
131-142
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bierdiajew Mikołaj. 2004. Światopogląd Dostojewskiego. Przeł. Paprocki H. Kęty: Wydawnictwo ANTYK.
 • Boyce Mary. 1988. Zaratusztrianie. Wiara i życie. Przeł. Józefowicz-Czabak Z. i Korzeniowski B.J. Łódź 1988: Wydawnictwo Łódzkie.
 • Eliade Mircea. 2002. Od Zalmoksisa do Czyngis-chana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jabłonowski Władysław. 1910. Dookoła Sfinksa. (Studia o życiu i twórczości narodu rosyjskiego).Warszawa: Nakładem Księgarni E. Wende i Spółka.
 • Jabłonowski Władysław. 1913. Dwie kultury. Studia historyczne i literackie. Warszawa: Nakładem księgarni E. Wende i Spółka.
 • Janion Maria. 2006. Niesamowita Słowiańszczyzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Jasinowski Bogumił. 1933. Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Na tle rozbioru pierwiastków cy-wilizacyjnych Wschodu i Zachodu. Wilno: Nakładem Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej. Towarzystwo Wydawnicze „Pogoń”.
 • Kutrzeba Stanisław. 1916. Przeciwieństwa i źródła polskiej i rosyjskiej kultury. Lwów: Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego.
 • Potkański Karol. 1905. Konstantyn i Metodyusz. Kraków: Druk W.L. Anczyca i Spółka.
 • Szwat-Gyłybowa Grażyna. 2005. Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Szwat-Gyłybowa Grażyna. 2011. Bogomilstwo. W: Leksykon tradycji bułgarskiej. Red. Szwat-Gy-łybowa G. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • Zdziechowski Marian. 1993. Wybór pism. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5889822-1fcb-45d0-bb21-2ae14701fc9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.