PL EN


2016 | 9 | rb.ujw.pl/social
Article title

Handel ludźmi jako forma współczesnego niewolnictwa

Content
Title variants
Human trafficking as a form of contemporary slavery
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę handlu ludźmi i ujmuje temat w kontekście współczesnych czasów. Autorka opisuje konstruowanie definicji zjawiska na przestrzeni lat, analizuje jego związki przyczynowo - skutkowe. Wiele uwagi poświęca znanym formom handlu ludźmi, wyodrębniając handel dziećmi, jako proceder szczególnie niekontrolowany i groźny. Opracowanie zawiera liczbowe statystyki wykrywalności tej specyficznej przestępczości w Polsce, a także prezentuje najbardziej znane instytucje, które aktywnie i bezpośrednio zaangażowane są w zwalczanie tego rodzaju zjawiska oraz niosą pomoc dla jego ofiar.
EN
The article refers to the issue of human trafficking and reflects the problem in the context of contemporary times. The author describes the construction of the definition of this phenomenon over the years and analyses cause and effect relations. A lot of attention is being put to known forms of human trafficking, separating child trafficking as a particularly dangerous and difficult to control phenomenon. The study contains detectability rate statistics of this specific form of crime in Poland. It also presents most known institutions which are actively and directly engaged in fighting this phenomenon and which help its victims.
Year
Issue
9
Pages
rb.ujw.pl/social
Physical description
Contributors
  • Uczelnia Jana Wyżykowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d58b6662-d738-41a6-bfe7-d28dace39fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.