Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 13 |

Article title

Chiński model rozwojowy i jego możliwości aplikacyjne w krajach rozwijających się

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Chiński model rozwoju od lat wzbudza zainteresowanie zarówno badaczy, jak i decydentów. Sukces gospodarczy Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) rodzi pytanie nie tylko o szczególne cechy tego modelu, ale także o potencjał aplikacyjny i jego uniwersalność w stosunku do innych krajów rozwijających się. Jest to szczególnie ważne w przypadku tak zwanego Globalnego Południa, które od dziesięcioleci szuka skutecznej ścieżki rozwoju i dla którego obecne rozwiązania, promowane m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy, okazały się nieskuteczne i często szkodliwe. Niedawny kryzys finansowy oraz aktualne problemy polityczne, społeczne i gospodarcze krajów zachodnich ostatecznie podważają wiarę w anglosaski model kapitalizmu i neoliberalne rozwiązania jako jedyne skuteczne modele rozwoju i modernizacji. Dyskusja na temat możliwości wdrożenia chińskich rozwiązań oraz związanych z nimi kosztów i korzyści jest zatem uzasadniona i może stanowić punkt odniesienia do dalszej refleksji nad optymalną strategią rozwoju krajów rozwijających się. Głównym celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy chiński model rozwojowy może być zastosowany w innych krajach rozwijających się. Drugim celem jest identyfikacja cech charakterystycznych modelu chińskiego oraz jego wad i ograniczeń.

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • How countries go high-tech (2001), Economist, 361 (Special Section), dostępny na: https://www.economist.com/special-report/2001/11/10/how-countries-go-high-tech (data dostępu: 20.12.2020).
 • Kelly D. (2013), Approaching Chinese freedom: A study in absolute and relative values, Journal of Current Chinese Affairs, 42 (2), 141-165.
 • Naughton B., Tsaieds K.S. (2015), State capitalism, institutional adaptation, and the Chinese miracle, The Johns Hopkins University, Baltimore.
 • Nowak W. (2015), China’s Development Aid Strategies, Chinese Business Review, 14 (4), 201-209.
 • Peerenboom R. (2008), China Modernizes: Threat to the West or Model for the Rest? Oxford University Press, New York.
 • People’s Republic of China (2016), 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016–2020), dostępny na: https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (data dostępu: 20.03.2020).
 • Rudd K. (2015), How to Break the “Mutually Assured Misperception” Between the U.S. and China, chinausfocus.com, dostępny na: http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/howto-break-the-mutually-assured-misperception-between-the-u-s-andchina/#sthash.XO7ffOws.dpuf (data dostępu: 20.03.2020).
 • Steinfeild E. (2010), Playing Our Game: Why China’s Rise Doesn’t Threaten the West, Oxford University Press, Oxford.
 • The China puzzle, New York Times, nytimes.com, https://www.nytimes.com/2007/06/22/opinion/22fri3.html (data dostępu: 23 marca 2020 r.).
 • The State Council of the People’s Republic of China (2016), Medium- and Longterm National Plan for Science and Technology Development 2006-2020, dostępny na: https://www.itu.int/en/ITUD/Cybersecurity/Documents/National_Strategies_Repository/China_2006.pdf (data dostępu: 20.03.2020).
 • Zhang T. (2016), Would China provide a new model for developing world? Cambridge Journal of China Studies, 11 (3), 58-72.
 • Zhang W. (2011), The China wave: Rise of a civilizational state, World Century Publishing Corporation, Hackensack.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d58c3cd5-1cf6-48b6-b822-9659163d3811
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.