Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 42 | 1 (159) | 5-24

Article title

UKRAIŃSCY POLACY WOBEC KONFLIKTU NA UKRAINIE (2013–2015)

Content

Title variants

EN
POLISH PEOPLE IN UKRAINE AND (VIS A VIS) THE CONFLICT IN UKRAINE (2013–2015)

Languages of publication

PL

Abstracts

Poniższy tekst przedstawia postawy Polaków zamieszkałych na Ukrainie wobec konfliktu mającego miejsce na terenie Ukrainy w okresie 2013–2015. Uwagę poświęcono głównie zaprezentowaniu postaw społecznych przyjmowanych przez poszczególne grupy społeczności polskiej. W celu pełniejszego zrozumienia sytuacji w artykule zarysowano również tło polityczne omawianej sytuacji oraz ogólnie scharakteryzowano wybrane elementy zachowań prezentowanych przez całość społeczeństwa ukraińskiego. W artykule zaprezentowana została próba uogólnienia sytuacji poprzez zaproponowanie koncepcji podziału mniejszości polskiej wg przyjmowanych zachowań i postaw z uwzględnieniem położenia poszczególnych grup polskich. Obejmuje ona następujące propozycje: bierni, zaangażowani, zapomniani, uchodźcy, ewakuowani, okupowani.
The article presents the attitudes of Polish people living in Ukraine towards the conflict taking place in that country between 2013 and 2015. Special attention was given to the presentation of attitudes adopted by various groups of the Polish community. In order to better understand the case, the article also outlines the political background of the situation in question and generally characterizes selected elements of behaviours presented by the whole Ukrainian society. The following text presents an attempt to generalize the position of Polish people in Ukraine by proposing a classification of the Polish minority by adopted behaviours and attitudes, taking into account the status of particular Polish groups. The classification includes the following types: passive, involved, forgotten, refugees, evacuees, occupied.

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5929d13-e528-4318-bf74-16eb619cdd47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.