PL EN


2018 | 9 | 2 | 17-22
Article title

Digital natives a edukacja

Content
Title variants
EN
Digital Natives and Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie różnych podglądów na temat współczesnych użytkowników nowych technologii nazywanych digital nativ. Niektórzy autorzy określają dzisiejszych uczących się cyfrowymi ekspertami z racji permanentnego obcowania w sieci. Natomiast inni zauważają, iż przebywanie w wirtualnym świecie nie pretenduje do miana zaawansowanego użytkownika no-wych technologii. Temu przekonaniu towarzyszą wieloletnie spostrzeżenia autorki oraz wypowiedzi samych studentów, którzy często czują się osamotnieni w zetknięciu z akademicką rzeczywisto-ścią. Artykuł jest próbą pokazania, iż mimo ciągłych zmian, rozwoju technologii, zalewu informa-cji wciąż są pożądane relacje mistrz–uczeń.
EN
The purpose of the article is to demonstrate various views on the contemporary users of new technologies, called Digital Natives. Today’s learners are called digital experts by some authors, because of their continuous existence on the Internet. In turn, others notice that existence in the virtual world does not elevate to the rank of an advanced user of new technologies. This belief is accompanied by long-standing observations made by the authors, as well as statements provided by the students them selves, who often feel lonely in their contact with the academic reality. The article is an attempt to show that despite constant changes, development of technology, inflow of information, the master-pupil relationship is still desired.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
17-22
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Podstaw Pedagogiki, Polska
References
 • Gros, B., Garcia, I., Escofet, A. (2012). Beyond the Net GenerationDebate: A Comparison of Digital Learners in Face-to-Face and Virtual Universities. The International Review of Re-search in Open and Distributed Learning, 13 (4). Pobrane z: http://www.irrodl.org/index.php/ irrodl/article/view/1305/2311 (10.12.2017).
 • Huntley, R. (2006). The Word According to Y: Inside the New Adult Generation. Australia: Allen & Unwin.
 • Juszczyk, S. (2004). Rola Internetu w globalizowaniu i upowszechnianiu edukacji. W: A. Piecuch, W. Furmanek (red.), Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki (s. 125–141). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Kirschner, P.A., Karpinski, A.C. (2010). Facebook and Academic Performance. Computers in Human Behavior, 26 (6), 1237–1245.
 • Maddux, C.D., Johnson, D.L. (2006). Type II Uses Technology Education: Project, Case Studies, and Software Applications. New York: Haworth Press.
 • Niemierko, B. (2008). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.
 • Oblinger, D.G., Oblinger, J.L. (red.) (2005). Educating the Net Generation. EDUCAUSE. Pobrane z: http://www.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf (10.12.2017).
 • Ordon, U., Sołtysiak, W. (2016). Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (15), 39–43.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9 (5), 1–6.
 • Siemienicki, B. (2003). Technologia informacyjna w szkole. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Sołtysiak, W. (2012). Qualia komunikatów medialnych. W: A. Gofron, A. Kozerska (red.), Pod-stawy edukacji. Propozycje metodologiczne (s. 157–165). Kraków: Impuls.
 • Sołtysiak, W. (2016a). Opracowanie własne na potrzeby dysertacji pt. Zarządzanie procesami kodyfikacji i personalizacji wiedzy w e-learningu akademickim.
 • Sołtysiak, W. (2016b). Metody kształcenia w e-learningu akademickim w edukacji zrównoważo-nego rozwoju. W: M. Piasecka, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Edukacja dla zrów-noważonego rozwoju (s. 163–182). Kraków: Impuls.
 • Tapscott, D. (1998). Growing up Digital: The Rise of the Net Generation. Toronto: McGraw-Hill.
 • Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.
 • Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C – ocena na podstawie autodiagnozy studentów. e-Mentor, 2 (49), 22–28.
 • Zając, M. (2011). Sea change – brytyjski sposób na gruntowną przemianę edukacji. e-Mentor, 1 (38), 47–52.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d59d90d9-0f70-44a6-a8d9-3b736fb63a5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.