PL EN


2017 | 108 | 4 | 133-170
Article title

Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Z listów 1924–1939

Authors
Title variants
EN
Maria Dąbrowska–Stanisław Stempowski. From Letters1924–1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dziewiętnaście listów Marii Dąbrowskiej i Stanisława Stempowskiego pochodzi z zespołu ich korespondencji z lat 1924–1939. Prezentuje charakterystyczny dla nich typ pisarstwa epistolarnego, w którym sprawy życia codziennego przeplatają się z refleksją o własnej twórczości, relacjami o wydarzeniach literackich i kulturalnych, zagadnieniami polityki i spraw społecznych. Całość korespondencji Dąbrowskiej i Stempowskiego z lat 1924–1951 liczy 1038 obszernych listów, w których jak w soczewce skupiają się losy polskiej inteligencji twórczej, jej ambicje, etos życia i pracy.
EN
The nineteen letters by Maria Dąbrowska and Stanisław Stempowski selected from the corpus of their correspondence were written in the years 1924–1939. They represent a sort of epistolary writings characteristic of them in which everyday problems are intertwined with reflections on their works, their coverage on literary and cultural events as well as current political and social issues. The whole correspondence by Dąbrowska and Stempowski from the years 1924–1951 amounts to a thousand and thirty eight extensive letters which, as in the lens, focus on histories of the Polish intelligentsia, its ambitions as well as their ethos of life and work.
Year
Volume
108
Issue
4
Pages
133-170
Physical description
Dates
printed
2017-12-29
Contributors
  • Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5a69463-c961-4251-bce9-a9cf29eb59fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.