PL EN


2001 | 4 | 127-141
Article title

Marketingowa i etyczna ocena przedsiębiorstwa na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego

Content
Title variants
EN
Marketing and ethical assessment of an enterprise on the example of the selected telecommunication company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono problem oddziaływania przedsięwzięć marketingowych na etyczny wymiar przedsiębiorstwa na przykładzie Telekomunikacji Polskiej SA. Przedstawiono prawne podstawy działania przedsiębiorstwa, określono jego misję, cele oraz przedmiot działalności. Analizę makrootoczenia firmy uwzględniającą elementy otoczenia prawnego, politycznego i międzynarodowego uzupełniono o ocenę atrakcyjności sektora usług telekomunikacyjnych.
EN
In the article the author handles a very important problem of the marketing and ethical assessment of an enterprise on the example of the selected telecommunication company, i.e. Telekomunikacja Polska S.A. The Company was privatised and established in the result of the division of the state owned enterprise Poczta Polska Telegraf i Telefon (Polish Mail, Cable and Telephone Company). The marketing and ethical analysis carried out on the example of this company defines the main positive and negative influences of the environment upon the company and the strong points, that can be used in developing the company strategy. The author stresses also that the principles of honest and sound competition should be based on ethical values applying to all people. This is not easy due to cultural, religious or mental differences. On the other hand, the learned dissertations not based on practical experiences bring the risk of creating abstract principles.
Year
Issue
4
Pages
127-141
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
References
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 • Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 1995.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Klimczak B., Rynek kapitałowy. Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Kotler P., Marketing, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 • Leo V., Ryan C.S.V., Sójka J., Etyka biznesu, Wyd. "W Drodze", Poznań 1997.
 • Maige C., Muller J., Walka z czasem — atut strategiczny przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1995.
 • Minus P. M., Etyka w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Altkorn J (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 • Porter M., Strategia konkurencji, metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 • Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9.09.1999 roku w sprawie warunków przyłączenia sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczenia, Dz.U. 1999, nr 79, poz. 897.
 • Rutkowski I., Marketing jako źródło przewagi konkurencyjnej na rynku, Monografie i opracowania, SGH, nr 376, Warszawa 1993.
 • Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Sosenko K., Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, nr 135, AE Kraków, Kraków 1998.
 • Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Umowa Telekomunikacyjna pomiędzy Ministrem Łączności a Telekomunikacją Polską SA z dnia 17.09.1998 roku (niepublikowana).
 • Zbiegień-Maciąg L., Etyka w zarządzaniu, Lektury Menedżera, CIM, Warszawa 1996.
 • Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5aebef8-b9e4-47c1-908c-5098b52ec4d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.