PL EN


2017 | 1(21) | 15
Article title

GOSPODARCZO-OBRONNE DETERMINANTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI

Authors
Content
Title variants
EN
POLAND’S PRESENT-DAY ENERGY MANAGEMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Economic and defence issues are currently one of the most important areas of the functioning of states, whose economic development depends on access to energy sources. Increasing environmental pollution caused by excessive greenhouse gas emissions and the low cost of conventional fuels means that the Polish energy industry faces the difficult challenge of transforming the Polish energy sector into a sector based on more environmentally friendly energy sources. It is important to observe that the present-day energy economy should be based on its own (energy) resources as much as possible, which will significantly improve the economic and energetic defence potential of Poland.
Contributors
 • AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
References
 • 1. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 • 2. Attitudes of European Citizens Towards The Environment REPORT, European Union 2014.
 • 3. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie trackingowe – pomiar: październik 2014, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska 2014.
 • 4. Dębski Sławomir, Górka-Winter Beata, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2003.
 • 5. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012. 6. Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., GUS, Warszawa 2015.
 • 7. Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 roku. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2015.
 • 8. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014-2015, GUS, Warszawa 2016.
 • 9. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 • 10. Leszczyński Tadeusz Zbigniew, Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja czy rzeczywistość?, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2012.
 • 11. Nie bójcie się energetyki atomowej – rozmowa z Patrickiem Moore’em, Gazeta Wyborcza 29-31 lipca 2006 roku, nr 176, Warszawa 2006.
 • 12. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik 1, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.
 • 13. Polityki energetyczne państw MAE Polska 2011 Przegląd, IEA, Paryż 2011.
 • 14. Program Polskiej Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Energii, Warszawa 2014.
 • 15. Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Ministerstwo Gospo- darki, Warszawa 2015,s. 12.
 • 16. Raport z rynku CO2, KOBiZE, Warszawa 2016.
 • 17. Sektor energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji zagranicznych S. A., Warszawa 2014.
 • 18. Stachowiak Zenon, Kurek Sylwester, Kurek Stanisław, Bezpieczeństwo ekonomiczne Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo AON, Warszawa 2004.
 • 19. Taras Albert, Turowski Paweł, Nowe szanse dla polskiej energetyki: od węgla ku gazowi z łupków i atomowi, Bezpieczeństwo Narodowe nr 2/2011, BBN Warszawa 2011.
 • 20. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 ze zm.
 • 21. Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Pol- ski do 2050 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015.
 • 1. www.lupkipolskie.pl.
 • 2. www.money.pl.
 • 3. www.wyborcza.biz.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
ISSN 2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5b55359-7fd8-48fc-896c-c948cf1b09a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.