Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 80 | 19-32

Article title

"Niebezpieczne związki" - podróż w czasie i przestrzeni

Authors

Title variants

EN
'Dangerous Liaisons' - a journey in time and space

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zdaniem autorki filmy zrealizowane na podstawie powieści Choderlosa de Laclos są odmienne niż powieść, a także nie podobne do siebie poza powierzchownie pojmowanymi związkami fabularnymi. Dzieje się tak nie tylko za sprawą twórczej zdrady, ale dlatego, że kino wpisało to dzieło w kontekst odmiennych kultur, umieszczając akcję w innych miejscach i okresach historycznych niż te, które proponował oryginał, a wreszcie transkrybując je na potrzeby innego medium. Prócz zmian, które twórcy chcieli wprowadzić, pojawiły się i takie, które wprowadzić musieli, realizując w efekcie kunsztowne wielokulturowe sploty. Autorka bierze pod uwagę głównie uwspółcześnione wersje powieści w reżyserii Rogera Vadima, Josée Dayan i Rogera Kumble’a, a także transkrypcję koreańską ("Untold Scandal "/reż. E J-Yong, 2003/) oraz film Miloša Formana "Valmont", w którym dopatruje się pryzmatu czeskiego spojrzenia. Zdaniem Helman uwspółcześnianie powieści de Laclosa wynikało z intencji dowodzenia, że gry miłosne ludzi nam współczesnych są nie mniej wyrafinowane i perfidne niż u bohaterów powieści. Zmiany wymuszone przez realia dzisiejszych czasów są oczywiście mniej ciekawe niż przesunięcia natury psychologicznej i kulturowej. W konkluzji pojawia się opinia, że tym, co szczególnie eksplorują twórcy filmowi, jest dokonana przez pisarza egzegeza zła i przyczyn, dla których człowiek znajduje w nim upodobanie. Jest to jednak szczególny rodzaj zła – zło seksualne.
EN
According to the author films based on Choderlos de Lacos’ novel are different from the book, and very different from one another, apart of course from the superficial similarities in the storyline. This is so, not only due to creative treason, but also because cinema placed this novel in the context of very different cultures, with the action taking place in very different places and historical periods, other than those appearing in the original. Finally there is the question of adapting the novel to the needs of a different medium. Apart from changes that were intentional on the part of the artists, there are also changes that they were forced to introduce, the effect of which was an intricate interweaving of cultures. The author focuses mainly on the modernized film versions of the novel such as those directed by Roger Vadim, Josée Dayan and Roger Kumble, but also the Korean transcription ('Untold Scandal', dir. E J-yong /2003/) and Miloš Forman’s 'Valmont', within which she sees a Czech gaze. According to Helman modernizing de Laclos’ novel is the result of a conviction that love games that contemporary people play are not less sophisticated and perfidious than those of the characters of the novel. The changes necessitated by the realities of today are obviously less interesting than those caused by psychological and cultural differences. Helman concludes that what the filmmakers particularly explore is the exegesis of evil carried out by the author, and his analysis of the reasons for people finding pleasure in it. The evil we are dealing with here, is however of a special kind – namely sexual evil.

Keywords

Year

Issue

80

Pages

19-32

Physical description

Dates

published
2012

References

  • Boy-Żeleński, Tadeusz. 1975. Od tłumacza. W: Ch. de Laclos. Niebezpieczne związki. Tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa: PIW.
  • Todorov, Tsvetan. 1974. Choderlos de Laclos a teoria opowiadania. Tłum. S. Cichowicz. W: Antologia współczesnej krytyki literackiej we Francji. Warszawa: Czytelnik.
  • de Laclos, Choderlos. 1974. Niebezpieczne związki. Tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa: PIW.
  • Ricoeur, Paul. 1986. Symbolika zła. Tłum. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5b8f378-7172-4364-8024-2b9c1f013f93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.