PL EN


2013 | 20 | 217-232
Article title

Duszpasterstwo wojskowe w Armi Polskiej w ZSRR i w I Armi Wojska Polskiego

Content
Title variants
EN
Military Chaplaincy in the Polish Army in the USSR and the First Polish Army
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the Soviet Union during World War II, the Polish army was formed twice. The first occasion occurred after the establishment of diplomatic relations between Moscow and the Polish London (London was the constitutional headquarters of the Polish government during wartime) in 1941 under General Anders. The second occasion occurred in 1943 after breaking the mutual relations – as the result of Soviet action (Lt. Col. Berling - the deserter from Anders’ army promoted by Stalin to the rank of genera). In both, the role of military chaplain was formed. In Ander’s formation, chaplains were subordinated to the Polish supreme authority – field bishop, Fr. Gen. Joseph Gawlina, who approved of the organization and pastoral activities and even visited Anders’ army in Russia. It was different with the pastoral care in the Berling’s army, where chaplains had to certify Polish identity in the formation co-created by the Soviets. This essay shows the differences in the organization and pastoral activities of the military chaplains of both formations.
Keywords
Year
Volume
20
Pages
217-232
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
References
  • Kubsz W.F., Uczestniczyłem w walkach pod Lenino, [w] Udział kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej, Humeński J(red.)., Warszawa 1984.
  • Madała T., Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r. Materiały do słownika biograficznego, Lublin 1993.
  • Mazan L., Uczył żyć i umierać, w: Ze Wschodu z Kapelanem, Nadarzyn 1998.
  • Odziemkowski J., Służba duszpasterska Wojska Polskiego 1914-1945, Warszawa 1998.
  • Podlewski S., Wierni Bogu i Ojczyźnie, Warszawa 1982.
  • Siemaszko Z. S., W sowieckim osaczeniu 1939-1943, Londyn 1991.
  • Waszkiewicz Z., Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, Toruń 2000.
  • Wysocki W.J., Ks. płk Wilhelm Franciszek Kubsz a duszpasterstwo wojskowe w okresie wojny i PRL (problem badawczy), w: Wojskowa służba śląskich duchownych w latach 1918-1980, (red.) Kapała Z., Myszora J., Katowice 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5bb99e4-a89e-494c-948b-4e6a3764df36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.