Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(17) | 34-49 (16)

Article title

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA, FEDERALIZM I NEUTRALNOŚĆ JAKO WYBRANE UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE KSZTAŁCENIA POLITYCZNEGO W SZWAJCARII

Content

Title variants

EN
DIRECT DEMOCRACY, FEDERALISM AND NEUTRALITY AS SELECTED CONDITIONS OF SYSTEMIC POLITICAL EDUCATION IN SWITZERLAND

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents selected political determinants such as neutrality or federalism of political education in Switzerland, specifically taking into consideration their role in building democracy as well as identity and the development of civic competences. This paper also outlines the terminological problems in civic education from the Polish and German language perspective and the institutional and legal determinants used in political education. The conclusions drawn from the analysis can be useful in social studies or in the implementation of innovative system solutions in civic education.

Year

Issue

Pages

34-49 (16)

Physical description

Contributors

 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Słowackiego 114/ 118, 97-300 Piotrków Trybunalski, adres e-mail: 3411@wp.pl, ORCID ID: 00000002-5803-2035

References

 • Brunner H.-P. 1989, Neutralität und Unabhängigkeit der Schweiz im ausgehenden 20. Jahrhundert, Zürich.
 • Depczyńska P. 2014, Konstrukcja neutralności szwajcarskiej, „Polityka i Bezpieczeństwo”, t. VIII.
 • Ebnöther Ch. 2017, Leitfaden durch das politische System der Schweiz, Zürich.
 • Fiedrich R. 2010, Funktioniert das „Modell Schweiz“?: Neun Essays über Vielfalt, Föderalismus und Demokratie, Zürich.
 • Gollob R., Graf Ch. 2008, Politische Bildung in der Schweiz, „Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik“ 2008, nr 3.
 • Musiał-Karg M. 2012, Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej, Poznań.
 • Musiał-Karg M. (red.) 2013, Demokracja w obliczu nowych mediów. Elektroniczna demokracja, wybory przez Internet, kampania w sieci – teoria, doświadczenia, perspektywy, Toruń.
 • Myślak E. 2014, System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków.
 • Quakernack J. 1991, Politische Bildung in der Schweiz. Ein republikanisch-demokratisches Mustterbeispiel?, Opladen.
 • Sartori G. 1998, Teoria demokracji, Warszawa.
 • Tomczyk M. 2013, Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Łódź.
 • Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (Hrsg.) 2015, Bildung. Mehr als Fachlichkeit. Gutachten, Münster.
 • Wartburg W. 1992, Die Neutralität der Schweiz und ihre Zukunft, Schaffhausen.
 • Wiśniewska-Paź B. 2009, Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej koncepcji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państwa ościennych, Warszawa 2009.
 • Związek Bibliotek Alexandria, http://www.alexandria.admin.ch/bv001493576.pdf (15.09.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5bc7256-859c-43de-bc15-a02e2f96d85c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.