PL EN


Journal
2019 | 48 | 1 | 339-349
Article title

Pomutacyjna niestabilność głosu – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Post-Mutational Voice Instability – a Case Report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomutacyjna niestabilność głosu (PNG) – puberfonia, jest schorzeniem występującym rzadko. W pracy przedstawiono przypadek rehabilitacji logopedycznej pacjenta ze zdiagnozowaną pomutacyjną niestabilnością głosu. Pacjent został objęty opieką przez lekarza foniatrę, logopedę oraz psychologa. Wdrożono indywidualnie dostosowaną terapię logopedyczną. Przed rozpoczęciem rehabilitacji oraz po jej zakończeniu pacjent dokonywał samooceny głosu przy użyciu kwestionariusza Voice Handicap Index (VHI), skali dyskomfortu traktu głosowego Vocal Tract Discomfort (VTD) oraz kwestionariusza Oceny Jakości Życia zależnej od głosu Voice-Related Quality of Life (V-RQOL). Rehabilitację głosu prowadzono przez 6 miesięcy. W jej wyniku uzyskano niski, stabilny głos. Pozytywny efekt terapeutyczny u pacjenta był wynikiem ścisłej współpracy interdyscyplinarnego zespołu.
EN
Post-mutational voice instability (PNG) – puberphonia is a rare disease. The paper presents a case of logopedic rehabilitation of a patient with diagnosed PNG. The patient was cared for by a phoniatric specialist, speech therapist, and psychologist. Customized logopedic therapy has been implemented. Before and after rehabilitation, the patient performed voice self-assessment using the Voice Handicap Index (VHI) questionnaire, the Vocal Track Discomfort (VTD) scale and evaluating questionnaire on the Voice-Related Quality of Life (V-RQOL). Rehabilitation was conducted for 6 months. It resulted in a low, stable voice. The positive therapeutic effect was the result of the cooperation of an interdisciplinary team.
Journal
Year
Volume
48
Issue
1
Pages
339-349
Physical description
Dates
published
2020-08-30
Contributors
 • Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Zakład Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Zakład Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Zakład Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Zakład Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Otolaryngologii, Foniatrii i Audiologii, Zakład Foniatrii i Audiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Bhattarai B., Shrestha A., Kumar S., 2010, Wpływ psychospołeczny na puberfoniczny i skuteczność terapii głosowej, „Journal of College of Medical Sciences-Nepal”, 6 (1), s. 57–62.
 • Boone D., Mc Farlane S., 2005, The voice and voice therapy, Pearson, Boston–New York–San Francisco–Mexico, Allyn, Bacon, Cielo C., Beber B., Maggi C., Korbes D., Oliveira C., Weber D. and Tusi, s. 56–57.
 • Chernobelskij S., 2011, Psychogenic mutation of the voice. Comparative analysis of objective and subjective methods of diagnostics, “Vestn Otorinolaringol.“, 4, s. 46–48.
 • Dagli M., Sati I., Acar A., Stone R.E., 2008, Mutational falsetto: intervention outcomes in 45 patiens, “Journal of Laryngology & Otology”, 122, s. 277–281.
 • Desai V., Mishra P., 2012 Rezultat terapii głosowej w puberfonii, “J Laryngol Voice”, 2, s. 26–29.
 • Dubert F., Kozik R., Krawczyk R., Kula A., Marko-Worłowska M., Zamachowski W., 2017, Rozmnażanie i rozwój człowieka, [w:] Biologia na czasie, Warszawa, s. 316–337.
 • Emke M.J.M. van Broek, 2016, Bilateral In-Office Injection Laryngoplasty as an Adjunctive Treatment for Recalcitrant Puberphonia: A Case Report and Review of the Literature, “Journal of voice”.
 • Friedrich G., 2005, Stimmstörungen (Dysphonie), [w:] G. Friedrich, W. Bigenzahn, P. Zorovka, Phonoatrie und Pädaudiologie, Bern–Goöttingen–Totonto-Seatle, s. 85–110.
 • Kothandaraman S., Thiagarajan B., 2014, Mutational falsetto: A panoramic consideration, “Otolaryngology online journal”, 4 (1), s. 89–105.
 • Liang Fa-Ya, Zhong Guan, 2017, Voice Therapy Effect on Mutational Falsetto Patients, “A Vocal Aerodynamic Study”, 31, Issue 1, s. 114.
 • Marszałek S., Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Śliwińska-Kowalska M., 2010, Diagnostyka fizjoterapeutyczna i osteopatyczna w zawodowych zaburzeniach głosu, „Medycyna Pracy”, t. 61 (2), s. 205–211.
 • Mitrinowicz-Modrzejewska A., 1958, Fizjologia i patologia głosu, Kraków.
 • Molina M., Fernández S., Vázquez de la Iglesia, F., Urra A., 2006, Głos dziecka, „Magazyn medyczny Universidad Navarra”, 50 (3), s. 31–43.
 • Morawska J., Niebudek-Bogusz E., Zaborowski K., Wiktorowicz J., Śliwińska-Kowalska M., 2015, Kwestionariusz V-RQOL jako narzędzie oceniające wpływ zawodowych zaburzeń głosu na jakość życia, „Otolaryngologia Polska”, t. 14 (2), s. 96–103.
 • Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Śliwińska-Kowalska M., 2010, Zastosowanie skali dyskomfortu traktu głosowego w diagnozowaniu dysfonii czynnościowej, „Otolaryngologia Polska”, t. 9(4), s. 204–209.
 • Özkan E.T., Tüzüner A., Demirhan E., Topbas S., 2015, Reliability and validity of the Turkish pediatric voice handicap index, “Int J PediatrOtorhinolaryngopol”, 79 (5), s. 680–684.
 • Pau H., Murty G.E., 2001, First case of surgically corrected puberphonia, “The Journal of Laryngology and Otolaryngology”.
 • Pruszewicz A. (red.), 1992, Foniatria kliniczna, Warszawa.
 • Pruszewicz, A., Obrębowki A. (red.), 2019, Zarys foniatrii klinicznej, Poznań.
 • Pruszewicz A., Obrębowski A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., 2004, W sprawie kompleksowej oceny głosu – własna modyfikacja testu samooceny niesprawności głosu (Voice Handicap Index), „Otolaryngologia Polska”, t. 58, s. 547–549.
 • Sinkiewicz A., 2008, Kompleksowa ocena skuteczności ćwiczeń emocji głosu w profilaktyce zaburzeń głosu u nauczycieli, Poznań, s. 25–28.
 • Stemple J.C., Glaze L.E., Klaben B.G., 2000, Voice Pathology: Theory and Management, Clifton Park, New York, Delmar Cengage Learnng.
 • Strauch Th., Wanetschka K., 2006, Behandlung von Dysphonien aus stimmtherapeutischer Sicht, [w:] Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, red. G. Böhme, Muünchen–Jena, Bd2, s. 133–152.
 • Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A., Wojciechowska A., Walczak M., 2006, Uwarunkowania miejscowe i zmysłowe przedłużonej mutacji, „Otolaryngologia Polska”, t. 60, s. 397–400.
 • Wojciechowska A., Obrębowski A., Studzińska K., Świdziński P., 2010, Zaburzenia głosu mutacyjnego uwarunkowane czynnikami psychicznymi, „Otolaryngologia Polska”, t. 64 (1), s. 51–54.
 • Wysocka M., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 603–623.
 • Varma A., Kumar A., Kumar R., Kumar V., 2015, Role of voice therapy in patients with mutational falsetto, “International Journal of Phonosurgery and Laryngology”, 5 (1), s. 25–27.
 • Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., 2004, Głos i jego zaburzenia, Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5cc0787-371c-4747-8642-d4f56380d700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.