Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 157/1 | 95-119

Article title

Indywidualne korzyści, organizacyjne straty? Lojalność a zjawisko krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych w perspektywie praktyków biznesu

Content

Title variants

EN
Individual benefits or organizational losses? Loyalty and interlocking directorates according to business practitioners

Languages of publication

PL

Abstracts

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na mechanizm, który może utrudniać długofalową współpracę członków kadry kierującej firmami oraz osób je nadzorujących z danym przedsiębiorstwem. Mechanizmem tym jest krzyżowanie się zarządów i rad nadzorczych (interlocking directorates) co oznacza sytuację, w której dana osoba zasiada jednocześnie w organach korporacyjnych różnych firm. Artykuł przedstawia wyniki pogłębionych wywiadów przeprowadzanych z praktykami biznesu w Polsce (w większości członkami zarządów i rad nadzorczych firm z listy „Rzeczpospolita 500”), skupiając się na ich autorefleksji związanej ze zjawiskiem korzyści płynących z krzyżowania się rad i zarządów oraz związków tego mechanizmu z indywidualną lojalnością wobec firmy i zaufaniem w środowisku biznesowym w Polsce.
EN
Aim of this article is to draw attention to a mechanism possibly obstructing for a process of building long-term loyalty and cooperation between board members/directors and company. The mechanism are so-called interlocking directorates. The article presents analysis of in-depth interviews that were run with business practitioners (mainly members of executive and advisory boards in firms listed on Rzeczpospolita 500 List). Interviews concentrated on their assessment of benefits, advantages that can be drawn from interlocking directorates and how these gainings can influence loyalty towards companies.

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Katedra Nauk Społecznych, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń

References

 • Carroll W. 2010. The Making of a Transnational Capitalist Class: Corporate Power in the 21st Century. Zed Books: London/New York.
 • Corvino, J. 2002. Loyalty in business? „Journal of Busines Ethics”, 41: 179–185.
 • Demb, A. Neubauer, F. 2000. Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność. PWN. Warszawa.
 • DiMaggio, Paul. 1998. The New Institutionalism: Avenues of Collaboration. „Journal of Institutional and Theoretical Economics”, 154(4): 696–705.
 • Duska, R. 2007. Contemporary Reflections on Business Ethics. Springer.
 • Fich E.M., White, L.J. 2005. Why do CEOs reciprocally sit on each other’s boards? „Journal of Corporate Finance”, 11: 175–195.
 • Helmke G., Levitsky S. 2006. Introduction. W: Helmke G., Levitsky S. (ed.), Informal Institutions and Democracy. Lessons from Latin America. John Hopkins University Press: 1–32.
 • Jasiecki, K. 2013. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Wydawnictwo IFiS PAN: Warszawa.
 • Kroszner, R., Strahan, P. 2001. Bankers on boards: monitoring, conflicts of interest and lender liability. „Journal of Financial Economics”, 62: 415–452.
 • Maclean M., Harvey C., Press J. 2006. Business elites and corporate governance in France and the UK. Palgrave: London.
 • Pawlak, M. 2010. Wielokrotne mandaty jako narzędzie zarządzania w grupach kapitałowych. W: M. Pawlak (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu. Wyd. KUL: Lublin: 29–40.
 • Schoorman F.D., Bazerman M.H., Atkin R.S. 1981. Interlocking directorates: a strategy for reducing environmental uncertainty. „Academy of Management Review”, 6: 243–251.
 • Silverman, D. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. WN PWN: Warszawa.
 • Szalacha, J. 2011. Zjawisko interlocking directorates a proces formowania się nowych „konstelacji interesów. W: K. Jasiecki (red.), Grupy interesu i lobbing w Polsce. Rodzime doświadczenia w unijnym kontekście. Wyd. IFiS PAN: Warszawa: 192–212.
 • Szalacha-Jarmużek, J. 2012. Interlocking directorates jako instytucja nieformalna zwiększająca efektywność działań korporacyjnych. „Prakseologia”, 152: 51–68.
 • Szalacha-Jarmużek, J. 2013. Instrumentarium globalnego panowania. Pozapaństwowi aktorzy i globalna władza strukturalna. Zysk i s-ka: Poznań.
 • Useem, M. 1984. The Inner Circle. Oxford University Press: New York.
 • Zajac, E. J., Westphal, J. D. 1995. Accounting for the explanations of CEO compensation: Substance and symbolism. „Administrative Science Ouarterly”, 40: 283–308.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5ccb16c-55f8-4cb5-b716-040a28d096f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.