PL EN


2014 | 4 | 626-632
Article title

Dwie podróże. O powieściach Dziesięć „polskich” dni Henri’ego Raczymowa i Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa

Authors
Content
Title variants
EN
Two journeys. Ten „polish” days of Henry Raczymow and We won’t see Auschwitz of Jérémie Dres
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą zestawienia relacji z podróży do Polski – powieści graficznej Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa oraz mikropowieści Henri’ego Raczymowa Dziesięć „polskich” dni i pokazania za ich pośrednictwem dwóch różnych sposobów budowania pamięci żydowskich emigrantów we Francji. Skontrastowanie dwóch różnych pokoleń postpamięci i dwóch różnych spojrzeń na Warszawę, Kraków, „żydowska Polskę”, pozwala na zaobserwowanie trans-generacyjnych przekształceń, jakie zachodzą w strukturze pamięci i ich przełożenia na sposób narracji.
EN
The objective of the article is to compare two stories about journeys to Poland – graphic novel We won’t see Auschwitz of Jérémie Dres and a short novel of Henri Raczymow – Ten « polish » days. The author tries to analyse two diff erent ways of building a jewish memory of French immigrants during their visit and to compare two perceptions of Warsaw, Cracov and « jewish emptiness ». The results of this analysis allow to make important remarks about transgenerational transformations in memory structure.
Year
Issue
4
Pages
626-632
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki Ul. Narutowicza 65, Łódź
References
 • BIBLIOGRAFIA Teksty źródłowe
 • [1] Dres J., Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz, Warszawa 2013.
 • [2] Raczymow H., Dix jours „polonais", Paryż 2007.
 • Ksiazki/czasopisma
 • [3] Adamczyk-Garbowska M., Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 2004.
 • [4] Domańska E. (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Poznań 2010.
 • [5] Domańska E. (red.), Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, Poznań 2002.
 • [6] Domańska E., Mikrohistorie, Poznań 2005.
 • [7] Gazda G. (red), Słownik Rodzajów i Gatunków Literackich, Warszawa 2012.
 • [8] Grynberg H, Monolog polsko-żydowski, Wołowiec 2003.
 • [9] M. Hirsh, Postmemories in Exile, "Poetics Today" 1996, vol. 17, nr 4.
 • [10] Nora P., Między pamięcią a historią. Lieux de mémoire, „Didaskalia" 2011, nr 105.
 • [11] Nora P., Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7 (154).
 • [12] Raczymow H., La mémoire trouée, „Pardès" 1986, nr 3.
 • [13] Ronen S., W poszukiwaniu pustki. Podróże do Polski we współczesnej literaturze izraelskiej, Kraków 2001.
 • [14] Rymkiewicz J.M., Umschlagplatz, Warszawa 1992.
 • [15] Saryusz-Wolska M., Spotkania czasu z miejscem, Warszawa 2011.
 • [16] Skarga B., Ślad i obecność, Warszawa 2002.
 • NETOGRAFIA
 • [17] Bauman Z., Nieludzkość jest w ludzkiej mocy http://wyborcza.pl/1,97738,6612492,Nieludzkosc_jest_w_ludzkiej_mocy.html/ 10.12.2013.
 • [18] Hirsch M., The Generation of Postmemory, www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf, 10.12.2013.
 • [19] Wirtualny Sztetl, www.Sztetl.org.pl, 10.12.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5d490f1-2faa-4efc-957a-ea314e76aff1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.