PL EN


2013 | 10 | 179-194
Article title

Wpływ rodziny alkoholicznej na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka

Authors
Content
Title variants
EN
The influence of the alcoholic family on the psychosocial functioning of the child
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article shows the influence of a family with an alcohol problem on the psychosocial functioning of the child. It is based on data acquired from surveys which were carried out with the techniques of random sampling and an interview. The persons covered with the surveys included 52 children between 12 and 16 years old, participants in classes run by the Community Centre in Iława and 11 members of the Community of Adult Children of Alco-holics who meet in the Centre for Psychoeducation, Addiction Prevention and Family Sup-port in Iława. The article discusses the issue of the attention which alcohol-addicted parents pay to their children's basic needs, traumatic experiences and other negative feelings experi-enced by the child, as well as the question of social and educational effects of one or both parents' alcohol abuse.
Year
Volume
10
Pages
179-194
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu, Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
References
 • Ambrozik W., Sytuacja społeczna rodziny alkoholicznej w kulturowo zaniedbanym rejonie wielkiego miasta, UAM, Poznań 1983.
 • Anderson P., Baumberg B., Alkohol w Europie, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2007.
 • Andruszkiewicz J., Sytuacja dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, „Problemy Rodziny” 2000, nr 4.
 • Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę – rewelacyjna droga odnalezienia siebie, Polskie Towarzy-stwo Naukowe, Warszawa 1994.
 • Brągiel J., Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1986.
 • Ciosek M., Sekretny świat rodziny z problemem alkoholowym, [w:] „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2011, t. 7.
 • Cudak H., Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, WSP im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1998.
 • Kawula S., Rodzina a rozwój jednostki, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.
 • Kotarbiński B., Medytacje o życiu godziwym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968.
 • Majka K., Niedokończony dom, ,,Wychowawca” 2008, nr 4.
 • Mellibruda J., Ludzie z problemem alkoholowym, Wydawnictwo Centrum Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 1996.
 • Mellibruda J., Alkohol a życie rodzinne, Warszawskie Stowarzyszenie Abstynencyjne, Warszawa 2001.
 • Mellody P., Toksyczne związki, J. Santorski & Co., Warszawa 1995.
 • Muszyński H., Organizacja życia w rodzinie i jego wpływ na rozwój umysłowy dziecka, ,,Kwartalnik Pedagogiczny” 1971, nr 2.
 • Pielka H., Alkoholizacja dzieci jako przejaw zagrożeń w nowej rzeczywistości, [w:] Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży, red. J. Żebrowski, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001.
 • Radochoński M., Rodzina dysfunkcjonalna a zdrowie psychiczne i somatyczne jednostki, [w:] Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, red. B. Herwas-Napierała, Wydawnictwo Nauko-we Adama Mickiewicza, Poznań 2003.
 • Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1986.
 • Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, Warszawa 1993.
 • Tyszkowa M., Czynniki determinujące pracę szkolną dzieci, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1995.
 • Woronowicz B., Uzależnienia, Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2009.
 • Chorążyczewski P., Sytuacja dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym, www.kolopedagogow.ovh./czlonkowie/pawelch.doc (dostęp: 3.11.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5d4ed51-8d69-490c-b170-e9a9f9fdc83a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.