Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 1189-1202

Article title

Angola (1960-2002) – od dekolonizacji do krwawej wojny o surowce

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

W XX wieku, jedną z głównych przyczyn wybuchu konfliktów zbrojnych była chęć posiadania surowców naturalnych. Angola, bogata w złoża ropy naftowej i diamentów stała się synonimem „afrykańskiej klątwy surowcowej”. W wyniku walk grup rebelianckich, które za wszelką cenę dążyły do przejęcia i utrzymania kontroli nad surowcami kraju, rozegrała się jedna z najkrwawszych i najdłuższych wojen II połowy XX wieku. Wskutek trwającej 41 lat wojny, jedno z najbogatszych surowcowo państw należy jednocześnie do najbiedniejszych na świecie. W przypadku Angoli nie można mówić tylko o jednej wojnie, a raczej o trzech – od walki antykolonialnej, poprzez konflikt typowo zimnowojenny, aż po krwawą wojnę domową, u której źródeł leżały zarówno spory ideologiczne, jak również (a może przede wszystkim) dążenie do zdobycia wyłącznej kontroli nad surowcami.

Contributors

author
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Alexandre F., Aspekty międzynarodowe wojny domowej w Angoli, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. S. Parzymiesa w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Angola, The World Factbook, Central Intelligence Agency (CIA) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html [dostęp 05.07.2014 r.].
 • Campos I., Vines A., Angola and China. A Pragmatic Partnership, Working Paper Presented at a CSIS Conference, “Prospects for Improving U.S.-China-Africa Cooperation”, December 5, 2007, London 2008.
 • Corruption Perceptions Index 2013, http://www.transparency.org/cpi2013/ results [dostęp 05.07.2014 r.].
 • Dąbrowa M., Angola, http://stosunki.pl/?q=node/1022 [dostęp 30.06.2014 r.].
 • Davidson B., Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku, Warszawa 2011.
 • Gutowska A., Angola (1992-2002) – Ideologia odeszła, walka toczy się o bogactwo i władzę, http://www.psz.pl/tekst-3756 [dostęp 15.06.2014 r.].
 • Hodges T., Angola: From Afro-Stalinism to Petro-diamond Capitalism (African issues), Bloomington: Indiana University Press 2001.
 • Jankowski D., Konflikt w Angoli. Historia, geopolityka, wyzwania na przyszłość, „Biuletyn Opinie” Fundacji Amicus Europae 2009, nr 37.
 • Kaldor M., Karl T., Said Y., Oil Wars, London 2007.
 • Kaldor M., New and Old Wars, Cambridge 2002.
 • Kimberley Process Certification Scheme, http://www.kimberleyprocess.com/en/kpcs-core-document [dostęp 30.06.2014 r.].
 • Konflikty współczesnego świata, A. Bartnicki (red.), Warszawa 2008.
 • Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006.
 • Kubiak K., Wojna graniczna w Angoli 1975-1989, Zabrze 2010.
 • Leśniewski M., Wojna w Angoli 1961-1998, [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji, Historia konfliktów 1869-2000, A. Bartnicki (red.), Warszawa 2000.
 • Meredith M., Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Warszawa 2011.
 • Piedade N., Angolskie dylematy, „Stosunki Międzynarodowe” 2007,nr 50-51.
 • Popiuk-Rysińska I., Działalność instytucji międzynarodowych na rzecz pokoju, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Warszawa 2002.
 • Pronińska K., Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2005, nr 3.
 • Renner M., The Anatomy of Resource Wars, „Worldwatch Paper” 2002,nr 162.
 • Solarz M.W., Afryka Południowa – szanse i zagrożenia stabilnego rozwoju, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Warszawa 2002.
 • Solarz M.W., RPA. Trwałość czy zmierzch potęgi w regionie, Warszawa 1999.
 • Solarz M.W., Śląski T., Menkiszak M., Afryka w polityce mocarstw u progu XXI wieku – Francja, Stany Zjednoczone, Rosja, [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Warszawa 2002.
 • Szulecki K., Angola – ku stabilności (cz.1), http://www.e-polityka.pl [dostęp 30.06.2014 r.].
 • Walczak D., Zapomniane wojny najemników, http://historia.focus.pl/wojny/zapomniane-wojny-najemnikow-1493?strona=4 [dostęp 04.07.2014 r.].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3524

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5d8419b-f941-481b-9ec5-486144dee348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.