Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 23 | 2 | 67-80

Article title

A model for assessing the environmental impact of transport

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Environmental effects of transport, with a particular focus on the natural environment have been discussed. The authors present methods for assessing the influence of investments in transport infrastructure on the environment, as well as the concept of a simulation model which integrates various methods and approaches used to assess the impact of such investments on the environment.

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

67-80

Physical description

Contributors

 • University of Szczecin, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin, Poland
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, Poland

References

 • ADAMCZYK W., Ekologia wyrobów – jakość, cykl życia, projektowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2004.
 • ASTRA Assessment of Transport Strategies. Project of the EU Commission on Strategic Assessment of Transport Policy Actions, Institute for Policy Research, University of Karlsruhe, Karlsruhe 2000.
 • BIELECKA E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, Wyd. PJWSTK, Warsaw 2006.
 • BINIEK Z., HIDBER C., Ein Systemdynamisches Simulationsmodell des Alpenquerenden Güterverkehrs, IVT-ETH Zürich, Zürich 1987.
 • BORYS T., Wąskie i szerokie interpretacje zrównoważonego rozwoju oraz konsekwencje wyboru, [in:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, A. Papuziński (Ed.), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • BORYS T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • BORYS T., Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu, [in:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczowski, B. Dobrzańska (Eds.), WSE, Białystok 2009.
 • BRZOZOWSKA L., BRZOZOWSKI K., DRĄG Ł., System informacji przestrzennej jako integrator systemu komputerowego do oceny jakości powietrza, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2009, 5, 712.
 • C15/4, Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów Rola władz lokalnych i regionalnych w przyszłej polityce ochrony środowiska, Government Records C 15 from 18.1.2011, 4–9.
 • C354/23, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki transportowej w kontekście strategii lizbońskiej po 2010 r. oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju (opinia rozpoznawcza), Government Records C 354 from 28.12.2010, 23–29.
 • CEMPEL C., Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Chapter 7, Poznań University of Technology, Poznań 2003.
 • COM 433, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of, 08.07.2008.
 • COM 279, Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, Communication from the EU parlament, Brussels, 17.06.2009, COM 279, final version, Government records C 255 from 22.9.2010, 110–115.
 • DEFFNER J., GÖTZ K., Przyszłość Transportu, Przyszłość Mobilności w UE, document developed on the request of the EP Transport and Tourism Committee, the Institute for Social and Ecological Studies, Frankfurt am Main, European Parliament, Brussels 2010.
 • DIRECTIVE 85/337/EEC of the Council 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, Polish special edition, Chapter 15, Vol. 01, 248–256.
 • DIRECTIVE 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of certain plans and programmes on the environment, Polish special edition, Chapter 15, Vol. 06, 157–161.
 • EKKOM, Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunalnego „EKKOM”, Cracow 2008.
 • FORRESTER J.W., Industrial Dynamics, MIT Press and Wiley, New York 1961.
 • FORRESTER J.W., Planung unter dem Einfluss komplexer Sozialer Systeme, [in:] Politische Planung in Theorie und Praxis, G. Schmieg (Ed.), Piper Verlag, Munich 1971.
 • FPP, Report on the environmental impact of the investment Modernizacja linii kolejowej E 75 na odcinku Warszawa–Białystok–Sokółka. Województwo Mazowieckie, FPP Consulting Sp. z o.o., Białowieża 2007.
 • GDDKiA, Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny – do Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, Annex No. B14, GDDKiA, Warsaw 2010.
 • GDDKiA, Metodyka analizy oddziaływania na powietrze atmosferyczne i gleby – do Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 –2015, Annex No. B13, GDDKiA, Warsaw 2010.
 • GIERCZYCKA J., Ewolucja wspólnych polityk unii europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju, [in:] Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, D. Kiełczowski, B. Dobrzańska (Eds.), WSE, Białystok 2009.
 • GŁOWACKI T., Projekty GIS, Administracja i użytkowanie, Wroclaw University of Technology, Wrocław 2005.
 • GOTLIB D., IWANIAK A., OLSZEWSKI R., GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warsaw 2007.
 • GRUSZCZYŃSKI S., Ocena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programów, Inżynieria Środowiska, Vol. 11, (1), Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, Cracow 2006.
 • GRZELAWSKI A.S., Polityka transportowa UE na II dekadę XXI w. Kontynuacja strategii zrównoważonego rozwoju transportu, Przegląd Komunikacyjny, 2010, 1–2.
 • HEICH H., COMMUTE – Common Methodology for Multi-Modal Transport Environmental. Final Report, TÜV, Rheinland 2000.
 • HICKMAN J., Methodology for Transport Modelling, Pergamon Press, Oxford 1999.
 • HOFMAN L., Ekonomika żeglugi śródlądowej w zarysie, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1968.
 • KAPPEL R., STAUB P., The ZENCAP/D Model. Energy, Capital Requirements and Economics development: Preliminary Results for the Federal Republic of Germany. Working Papers ETH, 10, Zürich 1981.
 • KOŹLAK A., Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach, jako efekt dążenia dozrównoważonego rozwoju, Transport Miejski i Regionalny, 2009, 7–8, 39–43.
 • KRALLMANN H., Enlarging the Systems Paradigm: Historical View from 1973 until 1983, System Research, 1984, 1, 3.
 • KUCHENBECKER K., ROTHENGATTER W., A System Dynamics Approach to Transport Infrastructure Planning, The World Conference on Transport Research, Antwerp 1998.
 • KWIECIEŃ J., Trendy rozwojowe GIS, Przegląd Geodezyjny, 2006 78 (6), 12–18.
 • LELEUR S., KRONBAK J., NIELSEN O.,A., REHFELD C., BULMAN E., GIORGI L., REYNAUD CH., VIEGAS J., RÄSANEN J., MAFFI S., CODE-TEN Deliverable D1. Baseline Methodology, Interdisciplinary Centre for Comparative Research in Social Siciences, Vienna 1998.
 • LITMAN T., Well Measured: Developing Indicators for Sustainable and Liveable Transport Planning, Victoria Transport Policy Institute, 2011.
 • LONGLEY P., GOODCHILD M., MAGUIRE D. RHIND D., GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warsaw 2006.
 • ŁATUSZYŃSKA M., Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, University of Szczecin, Szczecin 2004.
 • MADEJSKI M., LISSOWSKA E., MORAWSKI W., Rozwój i integracja, WKiŁ, Warsaw 1980.
 • MAŁEK P., Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów, WKiŁ, Warsaw 1977.
 • MEADOWS D.H., MEADOWS D.L., RANDERS J., The Limits to Growth, Universe Books, New York 1972.
 • MEADOWS D.H., MEADOWS D.L., RANDERS J., Beyond the Limits. Global collapse or sustainable future, Earth Scan Publ. Ltd., London 1992.
 • MEADOWS D.H., MEADOWS D.L., RANDERS J., Limits to Growth, the 30-Year Update, Chelsea Green Publishing Company, Chelsea 2004.
 • MÜLLER-WENK R., Life-Cycle Impact Assessment of Road Transport Noise, Institut für Wirtschaft und Ökologie, Universität St. Gallen, St. Gallen 1999.
 • NAYLOR T.H., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warsaw 1975.
 • PAPROCKI W., Mechanizm rujnującej konkurencji na rynku transportowym a polityka zrównoważonego rozwoju, Przegląd Komunikacyjny, 2009, 7–8, 32–36.
 • PROGEO, Annex No. 3. Raport w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Budowa obwodnic m. Konstancin -Jeziorna i m. Góra Kalwaria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 wykonany przez firmę PROGEO Sp. z o.o. Wrocław and Annex No. 4. Obliczenia oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości akustycznej do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Budowa obwodnic m. Konstancin -Jeziorna i m. Góra Kalwaria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724, 2008.
 • RÄSÄNEN J., TERVONEN J., JANTUNEN J., MIKROUDIS G., MALMIVUO M., HIMANEN V., CODE-TEN Deliverable D6. Spatial Distribution of Environmental and Safety Impacts, ICCR, Vienna 1999.
 • SCHADE B., ROTHENGATTER W., The Economic Impact of Environmentally Sustainable Transport in Germany, EJTIR, 4, 1, 2004.
 • SCHADE B., ROTHENGATTER W., SCHADE W., Strategien, Maßnahmen und ökonomische Bewertung einer dauerhaft umweltgerechten Verkehrsentwicklung. Bewertung der dauerhaft umweltgerechten Verkehrsentwicklung mit dem systemdynamischen Modell ESCOT (Economic assessment of Sustainability policies of transport), Federal Environmental Agency, Berlin 2002.
 • SCHADE W., ROTHENGATTER W., Long-Term Assessment of Transport Policies To Achieve Sustainability, 4th European Congress on Systems Science, Valencia 1999, 1077–1086.
 • VESTER F., Crashtest Mobilität, Heyne, München 1995.
 • Podstawy informatyki w transporcie, T. Wierzbicki (red.), WKiŁ, Warszawa 1975.
 • YEVDOKIMOV Y.V., Sustainable Transportation System: A System Dynamics Approach. 3rd International Conference on Public Economics, Book of Abstracts, Paris 2002, 142–143

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5d9000e-142d-458d-9a8d-71155ba8b65c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.