PL EN


2015 | 6(8) | 79-90
Article title

Dokumentacja techniczna z lat 1919–1939 w zespole akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przechowywanym w zasobie Archiwum Akt Nowych

Authors
Content
Title variants
EN
Technical documentation from 1919 to 1939 in the fonds of the Ministry of Internal Affairs stored in the holding of the Central Archives of Modern Records
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia dzieje oraz zawartość kolekcji dokumentacji technicznej z lat 1919–1939, wchodzącej w skład przechowywanego w zasobie Archiwum Akt Nowych zespołu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 1918–1939. Kolekcja ta obejmuje dokumentację projektów budowlanych (w sumie 1645 jednostek inwentarzowych) oraz projektów instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych (237 jednostek), zlokalizowanych na obszarze Polski międzywojennej.
EN
The article discusses the history and contents of the collection of technical documentation from years 1919–1939, which is a part of the fonds of the Ministry of Internal Affairs in Warsaw 1919–1939 stored in the Central Archives of Modern Records. This collection consists of documentation of building designs (1645 inventory records) and sewage system and waterworks designs (237 records), located on the territory of interwar Poland.
Year
Issue
Pages
79-90
Physical description
Contributors
  • Archiwum Akt Nowych
References
  • Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.
  • Kołodziej E., Zarys dziejów Archiwum Akt Nowych w latach 1919–2008, Warszawa 2008.
  • Motas M., Wstęp do inwentarza zespołu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Archiwum Akt Nowych, Warszawa 1964.
  • Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.
  • Stojanowski J., Archiwum Akt Nowych w Warszawie, [w:] Straty archiwów i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. II, Archiwa porozbiorowe i najnowsze, Warszawa 1956.
  • Suchodolski W., Archiwa polskie za okupacji (1939–1945), „Archeion”, t. 17, 1948.
  • Wojtysiak F., Rozwój organizacji centralnego zarządu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, [część 2], „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, nr 26, 1924.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5dc232d-3767-429a-b4db-07d5d8cd3f09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.