PL EN


Journal
2014-2015 | 43-44 EN | 101-109
Article title

Handwriting and Letter-Like Designs in the Clinical Assessment of Children with Multiple Disabilities

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The present article, using the example of children with multiple disabilities, determines diagnostic procedures regarding graphomotor skills in the cases of spoken and written language disorders. The logopedic assessment is carried out using the Profile of Graphomotor Skills – the authorial diagnostic tool that enables diagnosis of developmental dysfunctions based on the course of graphomotor activities (such as writing/here: copying a text/ and drawing letter-like designs /here: reproducing designs/) and on the analysis of products (handwriting and letter-like designs). The graphic level of letter-like designs and the graphic level of handwriting can vary because in particular cases different phenomena may manifest determined by the specificity of verbal and written communication.
Journal
Year
Volume
Pages
101-109
Physical description
Dates
published
2014-01-01
Contributors
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Department of Logopedics and Applied Linguistics
 • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin Department of Logopedics and Applied Linguistics
References
 • Ajuriaguerra de J., Skala Dysgraficzna, tłum. B. Borysowicz, maszynopis.
 • Bogdanowicz M.,1991, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: WSiP.
 • Bogdanowicz M.,1992, Leworęczność u dzieci, Warszawa, WSiP.
 • Borysowicz B., Fenczyn J., Rosa R., 1991, Próba zastosowania Skali Dysgrafii J. de Ajuriaguerry w warunkach polskich, “Rocznik Naukowo-Dydaktyczny” z. 138 “Prace Pedagogiczne” XII, pp. 145–159.
 • Domagała A., Mirecka U., 2009a, Grafomotoryka w diagnozie logopedycznej, “Logopedia” 38, pp. 215–227.
 • Domagała A., Mirecka U., 2009b, Handwriting in the computer age. Categories of description of products of graphomotor activities in children aged 7–13, Valencia, IATED, pp. 2345–2354.
 • Domagała A., Mirecka U., 2009c, Handwriting in the computer age. Development of graphomotor skills – a risk of dysgraphia, Valencia, IATED, pp. 2338–2344.
 • Domagała A., Mirecka U., 2010a, Grafomotoryka a kształtowanie się sprawności ortograficznych. Problemy w edukacji szkolnej, Annales UMCS sectio FF, vol. XXVIII, 1, pp. 99–112.
 • Domagała A., Mirecka U., 2010b, Grafomotoryka u dzieci w wieku 7– 13 lat, Lublin, Wyd. UMCS.
 • Domagała A., Mirecka U., 2010c, Profil sprawności grafomotorycznych, Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 • Domagała A., Mirecka U., 2010/2011, Diagnozowanie dysortografii u osób z zaburzeniami w sferze grafomotoryki, “Logopedia” 39/40, pp. 219–228.
 • Domagała A., Mirecka U., 2010/2011, Diagnosing Dysortography in Patients with Graphomotor Disorders, „Logopedia” 39/40 (edycja cyfrowa: www.logopedia.umcs.lublin.pl), pp. 207–215.
 • Domagała A., Mirecka U., 2011, Education and Rehabilitation of Patients with Neurological Conditions. Written communication disorder, [in:] ICERI 2011 Proceedings, eds. I. C. Torres, L. G. Chova, A. L. Martinez, Madrid: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), www.iated.org, 004993-99.
 • Domagała A., Mirecka U., 2012a, Analiza wytworów czynności grafomotorycznych dzieci w wieku 7–13 lat, [in:] Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, eds. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk: Harmonia Universalis, pp. 337–345.
 • Domagała A., Mirecka U., 2012b, Trudności grafomotoryczne. Typologia zjawisk, [in:] Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, eds. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 195–209.
 • Gąsowska T., Pietrzak-Stępkowska Z., 1994, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa, WSiP.
 • Healey J. M., 2003, Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych, Gdańsk, GWP.
 • Kopczyńska-Kaiser M., 1984, Praca nauczyciela z dziećmi wymagającymi pomocy w nauce czytania i pisania na terenie klasy, [in:] Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, ed. H. Wasyluk-Kuś, Warszawa, WSiP, pp. 35–53.
 • Malendowicz J., 1984, Proces czytania i pisania i trudności w jego opanowaniu, [in:] Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, ed. H. Wasyluk-Kuś, Warszawa, WSiP, pp. 17–34.
 • Nartowska H., 1986, Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkolnego, Warszawa, WSiP.
 • Spionek H., 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa, PWN.
 • Spionek H., 1980, Opóźnienia i dysharmonie rozwoju uczniów jako przyczyna ich trudności i niepowodzeń w nauce, [in:] Hulek A. (ed.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa, PWN, pp. 344–363.
 • Wróbel T., 1963, Nauczanie i doskonalenie pisma. Warszawa, PZWS.
 • Wróbel T., 1980, Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym, Warszawa, PWN.
 • Wróbel T., 1985, Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, Warszawa, WSiP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5dcc7e8-fa0a-419e-b13e-5365406d8747
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.