PL EN


2017 | 481 | 63-72
Article title

Ocena stopnia wykorzystania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w procesach zarządzania w polskich szkołach wyższych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z zadań Procesu Bolońskiego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szkołach wyższych. Oznacza to konieczność budowania wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewnienia jakości w oparciu o określone standardy. W artykule zaprezentowano europejskie standardy z zakresu wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia. Omówiono także wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w 100 wydziałach polskich uczelni. Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy i jeżeli tak, to w jakim stopniu w polskich uczelniach wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia są wykorzystywane w procesie zarządzania? Wyniki badań wskazują, że działania realizowane w ramach wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia są wykorzystywane w procesie realizowania funkcji kierowniczych w stopniu średnim (planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących zasobów, klientów, dostawców, organizowanie kierunków i programów kształcenia, kontrolowanie działań i realizacji celów) oraz wysokim (planowanie i podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia kierunków studiów, motywowanie pracowników).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5dd6e76-a6b3-41ca-a1f9-d8820ac8b1e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.