Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 44 | 67-81

Article title

Czesi we Wrocławiu podczas Euro 2012. Przyczynek do analizy polsko-czeskich relacji społecznych

Authors

Content

Title variants

EN
Czechs in Wrocław during Euro 2012. A contribution to the analysis of the Polish-Czech social relations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy relacji polsko-czeskich na płaszczyźnie społecznej, widzianych przez pryzmat wydarzenia piłkarskiego – Euro 2012. Tekst otwiera spojrzenie na szerszy kontekst owych relacji, tworzony przez wzajemne stereotypy oraz przekazy medialne dotyczące niektórych osobliwości obu kultur narodowych. Następnie przedstawiono dosyć szczegółowy zapis atmosfery stworzonej przez polskich i czeskich kibiców podczas rzeczonego turnieju, co zostało wpisane w pojęcie banalnego nacjonalizmu. Cały obraz jest wzbogacony o próbę odniesienia sytuacji zaobserwowanej we Wrocławiu do postaw, jakie Polacy, ogólnie rzecz biorąc, posiadają wobec Czechów. Nastawienia te wyrażono za pomocą danych statystycznych, jak również cech charakteru tradycyjnie przypisywanych temu narodowi w Polsce.
EN
The aim of the article is to analyse the Polish-Czech relations on a social platform, seen through the prism of the football event—Euro 2012. The text opens with a glance at a broader context of these relations generated by mutual stereotypes and the media coverage of certain peculiarities of both national cultures. Then it goes on to giving quite detailed a record of the atmosphere created by the Polish and Czechs fans during the tournament, which was written into the conception of pop nationalism. The whole picture is enriched with an attempt to refer the situation observed in Wrocław to the attitudes Poles generally have to Czechs, expressed by means of statistical data as well as features of character traditionally ascribed to this nation in Poland.

Year

Issue

44

Pages

67-81

Physical description

Dates

published
2014-12-15

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski [University of Wrocław], Wrocław, Poland

References

 • Antonowicz, D., & Wrzesiński, Ł. (2009). Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii. Studia Socjologiczne, (1), 115–149.
 • Bratnie lanie od Czechów. (2012, czerwiec 18). Gazeta Wyborcza.
 • Burszta, W. J. (2013). Kotwice pewności: wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa: Iskry.
 • Burszta, W. J., & Czubaj, M. (2012). Miasto – stadion – kultura: globalny przemysł sportowy i lokalne aspiracje. W W. J. Burszta i in., Stadion – miasto – kultura: Euro 2012 i przemiany kultury polskiej. Euro przed „świętem” – rok 2011 (ss. 7–21). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Cywiński, J. (2012, czerwiec 16-17). Bracia Czesi, ja Was bardzo przepraszam. Gazeta Wyborcza.
 • Czendlik, Z. (2012, maj 11). Zła akcja wzmocni stereotyp Polaka – fanatycznego katolika. Ze Zbigniewem Czendlikiem rozmawia Marta Gołębiowska. Gazeta Wyborcza (dodatek „Wrocław”).
 • Dębek, T. (2012, czerwiec 23-24). Czesi dumni mimo porażki. Gazeta Wrocławska.
 • Dębicki, M. (2013). Moda na Czechy? Obecność kultury czeskiej w wybranych obszarach polskiej sfery publicznej początku XXI wieku. W M. Dębicki & J. Makaro (Red.), Sąsiedztwa III RP – Czechy: zagadnienia społeczne (ss. 143–169). Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.
 • Dolińska, K., & Makaro, J. (2013). O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Harłukowicz, J. (2012, czerwiec 16-17). Polska–Czechy: mecz podwyższonej staranności. Gazeta Wyborcza (dodatek „Wrocław”).
 • Janicki, M. (2012, czerwiec 27-lipiec 3). Święto euroludu. Polityka.
 • Jerofiejew, W. (2012, czerwiec 15). Polacy, nieładnie się zachowaliście, Z Wiktorem Jerofiejewem rozmawia Marcin Wojciechowski. Gazeta Wyborcza.
 • Kamykowski, S. (2013). Wątek polsko-czeski a sprawa kibiców piłkarskich w kontekście UEFA Euro 2012. W M. Dębicki & J. Makaro (Red.), Sąsiedztwa III RP – Czechy: zagadnienia społeczne (ss. 216–239). Wrocław: GAJT Wydawnictwo 1991 s.c.
 • Karas, M. (2012, czerwiec 14). To tylko sport, przyjaźń przetrwa. Z Miroslavem Karasem rozmawia Marta Gołębiowska. Gazeta Wyborcza (dodatek „Wrocław”).
 • Kłoskowska, A. (2001). Stereotypy a rzeczywistość narodowej identyfikacji i przyswojenia kultury. W M. Kofta & A. Jasińska-Kania (Red.), Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe (ss. 83–107). Warszawa: Wyd. Naukowe „Scholar”.
 • Leix, A. (2013). “I was expecting her to be a fanatic Catholic, but she was not”. How International Exchange Programmes Reduce Prejudice. The New Educational Review, 31(1), 205–216.
 • Maciejewska, B. (2012, czerwiec 15). Jeśli wam się Wrocław spodobał, opowiedzcie rodakom. Gazeta Wyborcza (dodatek „Wrocław”).
 • Majewski, P. (2012). EURO 2012 i dyskursy tożsamościowe. W W. J. Burszta i in., Stadion – miasto – kultura: Euro 2012 i przemiany kultury polskiej. Euro przed „świętem” – rok 2011 (ss. 22–65). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Mazan, L. (z Hrabica, Z.) (2007). Polska Praga czyli dlaczego Matejko lubił knedle. Kraków: Oficyna Wydawnicza Anbabasis.
 • MIKAR. (2012, maj 31). Przygody Czechów we Wrocławiu. Gazeta Wyborcza (dodatek „Wrocław”).
 • Petrjánošová, M., & Leix, A. (2013). Languages of borderlands, borders of languages: native and foreign language use in intergroup contact between Czechs and their neighbours. Human Affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, (4), 658–679.
 • Stosunek Polaków do innych narodów. (2012). (M. Omyła-Rudzka, Oprac.). Komunikat CBOS, (22).
 • Stosunek Polaków do innych narodów. (2014). (M. Omyła-Rudzka, Oprac.). Komunikat CBOS, (20).
 • Szałkowski, A. (2012, styczeń 16). Czesi boją się zadym i nie przyjadą na Euro? Gazeta Wrocławska.
 • Vránková, K. (2012, maj 7). Polské bardzo dobré. Proč Češi tak rádi kupují nekvalitní polské jídlo. Respekt.
 • Z tej grupy trzeba awansować. (2011, grudzień 3-4). Gazeta Wyborcza/Wrocław (jedna z opinii wyrażonych na temat losowania grup w ramach Euro 2012).
 • Żadan, S. (2012). Ludzie, którzy grają w piłkę. Przedmowa. W M. Sznajderman & S. Żadan (Red.), Dryblując przez granicę: polsko-ukraińskie Euro 2012 (ss. 5–13). Wołowiec: Czarne.
 • Żuchowicz, M. (2011, grudzień 6). Zidane, szto ty zdiełał nam! Gazeta Wyborcza (dodatek „Wrocław”).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5e2a630-997a-4a09-a392-351a949150b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.