Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1/2015 (50), t.1 | 257-274

Article title

Współwłasność patentowa jako przykład analizy sieci relacji międzyorganizacyjnych w ujęciu terytorialnym

Authors

Content

Title variants

EN
Patent co-ownership as an example of network analysis of inter- organizational relationships from territorial perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano strukturalnej charakterystyki sieci współwłasności patentowej w Polsce, która została zidentyfikowana na podstawie zgłoszeń wynalazków do polskiego urzędu patentowego dokonanych w roku 2011. Do obliczeń i graficznej konstrukcji sieci wykorzystano metodę analizy sieci społecznych (SNA). Analizę przeprowadzono na poziomie międzyorganizacyjnym oraz międzyregionalnym. W opracowaniu dyskusji poddano również zastosowaną procedurę badawczą.
EN
The paper presents the structural characteristics of the patent co-ownership network in Poland for the year 2011, which was identified with the use of database administered by the Polish Patent Office. The social network analysis (SNA) was applied for graphics and calculation. The analysis was focused on inter-organizational and interregional level. The research procedure was also discussed.

Year

Pages

257-274

Physical description

Dates

published
2015-01-20

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

References

 • Batagelj, V. i Mrvar, A. (1998). Pajek – Program for Large Network Analysis. Connections, 21 (2), 47–57, http://dx.doi.org/10.1007/s12599-011-0174-4.
 • Batorski, D. i Zdziarski, M. (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania. Problemy Zarządzania, 26 (4), 157–184.
 • Bohn, A., Feinerer, I., Hornik, K. i Mair, P. (2011). Content-Based Social Network Analysis of Mailing List. The R Journal, 3 (1), 11–18.
 • Chrościńska, A, Płachecki, T. i Stasiowski, J. (2010). Raport: Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • De Nooy, W., Mvar, A. i Batagelj, V. (2005). Exploratory Social Networks Analysis with
 • Pajek. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Etzkowitz, H. i Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29, 109–123.
 • Freeman, L. (1977). A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness. Sociometry, 40 (1), 35–41.
 • Fritsch, M. i Kauffeld-Monz, M. (2010). The Impact of Network Structure on Knowledge Transfer: An Application of Social Network Analysis in the Context of Regional Innovation Networks. Annals of Regional Science, 44, 21–38, http://dx.doi.org/10.1007/s00168-008-0245-8.
 • Granovetter, M. (1972). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, 1360–1380, http://dx.doi.org/10.1086/225469.
 • Kijkuit, B. i van den Ende, J. (2010). With a Little Help from Our Colleagues: A Longitudinal Study of Social Networks for Innovation. Organization Studies, 31 (4), 451–479, http://dx.doi.org/10.1177/0170840609357398.
 • Newman, M.E.J. (2004). Who Is the Best Connected Scientist? A Study of Scientific Coauthorship Networks. Complex Networks: Lecture Notes in Physics, 650, 337–370, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-44485-5_16.
 • Niedzielski, P. (2005). Polityka innowacyjna w transporcie – wybrane zagadnienia. Przegląd Komunikacyjny, 44 (7/8), 54–66.
 • Niemczyk, J. i Jasiński, B. (2012). Wstęp. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania (s. 9–15). Warszawa: CH Beck.
 • Østergaard, C.R. (2007). Knowledge Flows through Social Networks in a Cluster: Interfirm versus University-Industry Contacts. Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper, (07-19).
 • Płoszaj, A. (2012). Network in evaluation. W: K. Olejniczak, M. Kozak i S. Bienias (red.), Evaluating the Effects of Regional Interventions. A Look beyond Current Structural Fund’s Practice (s. 282–300). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Stachowicz, J. (2006). Kapitał społeczny a kreowanie wiedzy organizacyjnej. W: J. Stachowicz,
 • A. Straszak i S. Walukiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce (s. 11–24). Warszawa: EXIT.
 • Wassermann, S. i Faust, K. (2007). Social Network Analysis. Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zdziarski, M. (2012). Analiza sieci. W: J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet i B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania (s. 35–42). Warszawa: CH Beck.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5e60dca-5ed7-47f3-84c9-51fe1ebf2b11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.