PL EN


Journal
2013 | 11 | 2(21) | 201-212
Article title

Zmierzch i odradzanie się wartości humanistycznych (O świecie poetyckim Hansa Magnusa Enzensbergera)

Content
Title variants
EN
Decline and rise of humanistic values. On the poetic world of Hans Magnus Enzensberger
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Hans Magnus Enzensberger uses fabulous and fairy-tale motifs in his poetry, as well as refers to myth, legend or topos, in order to show present conflicts. Sometimes he brings a child character into his works, at times adopts a puerile view of the world, mocks at human stupidity, expresses his critical approach to imperfect adult world, but at the same time manifests his negative attitude to global imperialism and social and political relationships prevailing in Germany. He sees in them the end of such values as human dignity, courage to express own thoughts or respect for another human being. Aware of civilisation threats, he fights in his poetry for human subjectivity by referring to the world of childish imagination, fairy tale and myth, in particular to the myth of childhood an parents, which he recalls in order to express his critical approach to declining society being based on money-worship and authoritarian power, which contributes to the objectification of human beings. In this study, using concrete examples, Enzensberger has been presented as a committed poet who tries – like Zbigniew Herbert – to support reality change and improvement in artistically valuable manner.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński, Jana Pawła II 22a Szczecin
References
 • Andersch Alfred (1970), (in Worten: ein) zorniger junger Mann [w:] Über Hans Magnus Enzenberger, hrsg. von J. Schickel, Frankfurt am Main.
 • Balcerzan Edward (1965), Poezja polska w latach 1939-1965. Strategie liryczne, Warszawa.
 • Balcerzan Edward (1971), Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, Warszawa.
 • Cieślikowski Jerzy wybór i oprac. (1981), Antologia poezji dziecięcej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Croce Benedetto (1961), Zarys estetyki, Warszawa.
 • Dedecius Karl (1975), Polnische Profile, Frankfurt am Main.
 • Enzensberger H. M. (1978), Der Untergang Titanic. Eine Komödie, Frankfurt am Main.
 • Enzensberger Hans Magnus (1985), Wunschkonzert, „Text+Kritik“, Heft. 49
 • Enzensberger Hans Magnus (1986), Gedichte 1950-198, Frankfurt am Main.
 • Enzensberger Hans Magnus (1991), Zukunftsmusik, Frankfurt am Main.
 • Głowiński Michał (1978), Przestrzenne tematy i wariacje [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 • Januszewska Hanna (1946/1947), Artyzm w poezji i baśni polskiej dla dzieci, „Ruch Pedagogiczny”, nr 4.
 • Horacy (1986), Dzieła, epody, satyry i listy, Warszawa.
 • Karpowicz Tymoteusz (1969), W odzyskanym domu. Almanach literacki Wrocławskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, red. B. Butryńczuk i Z. Kubikowski, Wrocław.
 • Kołakowski Leszek (1981), Obecność mitu, Kraków.
 • Kornhauser Julian (2002), Uśmiech Sfinksa. O poezji Zbigniewa Herberta, Kraków.
 • Lalewicz Janusz (1975), Komunikacja i literatura, Wrocław.
 • Krasoń Katarzyna (2007), W zwierciadle obcej literatury. Recepcja Zbigniewa Herberta i Tymoteusza Karpowicza w Niemczech, Szczecin.
 • Krasoń Katarzyna (2011), Intertekstualny dialog w polskiej poezji powojennej. Na przykładzie utworów „Bajeczka” Stanisław Grochowiaka i „Bajka” Andrzeja Bursy w tłumaczeniach Karla Dedeciusa [w:] Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej, red. M. Zaorska i J. Nawacka, Olsztyn.
 • Latkowska Magdalena (2008), Günter Grass i polityka, Warszawa.
 • Lüdtke W. Martin (1985), Lasset uns singen und springen und fröhlich sein. Ein schräger Blick auf Hans Magnus Enzensberger, „Text+Kritik“, Heft. 49.
 • Maciejewski Janusz (1991), Poeta moralnej odpowiedzialności. O poezji Zbigniewa Herberta, „Scena” nr 7–8.
 • Mickiewicz Adam (1983), Wiersze, Warszawa.
 • Puszkin Aleksander (1979), Poezje, przeł. J. Tuwim, Warszawa.
 • Sauerland Karol (1972), Diltheys Erlebnisbegriff. Entstehung, Glanzheit und Verkümmerung eines literaturhistorischen Begriffs, Berlin-New York.
 • Słonimski Antoni (1990), Poezje wybrane, Warszawa.
 • Sorg Bernhard (1985), Zu Hans Magnus Enzensbergers, »Der Untergang Titanic«, „Text+Kritik“, Heft 49.
 • Spitzer Leo (1969), Texterklärungen, Aufsätze zur europäischen Literatur, München.
 • Zürcher Gustav (1985), »Ich bin keiner von uns«. Auf den Spuren von Hans Magnus Enzensbergers lyrischem Ich, „Text+Kritik“, Heft. 49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5eadf46-e17b-4518-b40c-41d3104bbcfd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.