PL EN


2016 | 1(17) | 179-181
Article title

Moda na małe? Innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej

Authors
Content
Title variants
EN
Little is trendy? Innovative character of Silesian literary ‘micrology’
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the article has been inspired by Wallerstein’s theory of ‘systems-worlds’, especially by the opposition between cultural centre (innovative, because it is able to produce popular scientific theories) and periphery (only te sting such theories). At the starting point she is also willing to trust the notion of Richard Florida („What is interesting happens aside”). In the article she asks if Silesian literary ‘micrology’ may become a popular strategy of interpretation. The author claims that trends in science are closely connected with innovation and she describes literary ‘micrology’ in terms of Ryszard Nycz’s definition of innovation. The author suggests that Silesian literary ‘micrology’ (focused on what is small, apparently insignificant, disappearing) results from certain trends. Is it possible, however, that ‘micrology’ that is trying to avoid repetition (a crucial element of innovation) can become trendy itself?
Keywords
Contributors
References
 • Bojda W., 2000, Historia miniatury, w: Nawarecki A., red., Miniatura i mikrologia, t. 1, Katowice.
 • Buksa E., 2000, Ptaki, świerszcze i cykady w poezji greckiej i rzymskiej, w: Nawarecki A., red., Miniatura i mikrologia, t. 1, Katowice.
 • Czapliński P., 2001, Mikrologi ze śmiercią, Poznań.
 • Dembińska-Pawelec J., 2000, Z chirurgiczną precyzją. O wierszu Stanisława Barańczaka „Powiedz, że wkrótce”, w: Nawarecki A., red., Miniatura i mikrologia, t. 1, Katowice.
 • Derrida J., 1992, Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. Kalaga A., w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. Markiewicz H., t. 4, Kraków.
 • Derrida J., 1997, Psychè. Odkrywanie innego, przeł. Markowski M.P., w: Postmodernizm. Antologia przekładów, wybór i oprac. Nycz R., Kraków.
 • Domańska E., 2005, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań.
 • Fast P., 2003, „Kapadocja” z detali odtworzona, w: Nawarecki A., Mytych-Forajter B., red., Miniatura i mikrologia literacka, t. 3, Katowice.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, przeł. Krzyżanowski T., Penkala M., Warszawa.
 • Grześkowiak R., 2003, Pchła – zapoznany temat erotyczny dawnej poezji, w: Nawarecki A., Mytych-Forajter B., red., Miniatura i mikrologia literacka, t. 3, Katowice.
 • Jędrzejko P., 2001, Oscylacje literackie, czyli od Gadamera do mikrologicznej krytyki wiadomości, w: Nawarecki A., red., Miniatura i mikrologia, t. 2, Katowice.
 • Kunce A., 2003, Punktowe rozczytywanie świata. Rzecz o punkcie amerykańskim, w: Nawarecki A., Mytych-Forajter B., red., Miniatura i mikrologia literacka, t. 3, Katowice.
 • Kunce A., 2005, O motylu i dyskretnym uroku mikrologii, w: Nawarecki A., Bogdanowska M., red., Skala mikro w badaniach literackich, Katowice.
 • Leociak J., 2003, Spojrzenie. Wokół kilku fotografii z ubiegłego wieku, w: Nawarecki A., Mytych-Forajter B., red., Miniatura i mikrologia literacka, t. 3, Katowice.
 • Markowski M.P., 2004, Małe/ Miłe, „Tygodnik Powszechny”, nr 44.
 • Mytych B., 2001, Mikroskopia Romana Jakobsona, w: Nawarecki A., red., Miniatura i mikrologia, t. 2, Katowice.
 • Mytych-Forajter B., 2005, Przyziemne intuicje Carla Ginzburga „Znaki, oznaki, poszlaki”, w: Nawarecki A., Bogdanowska M., red., Skala mikro w badaniach literackich, Katowice.
 • Nawarecki A.,1988, Drobne przedmioty i wielkie sprawy w „Blaszanym bębenku”, w: Janion M., Wójtowicz A., red., Polskie pytania o Grassa, Warszawa.
 • Nawarecki A., 1993a, „Skarb w Srebrnym Jeziorze”. O sztuce retorycznej Ireneusza Opackiego, w: Sławek T., Nawarecki A., Pawelec D., red., „Znajomym gościńcem”. Prace ofiarowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu, Katowice.
 • Nawarecki A., 1993b, Rzeczy i marzenia. Studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów, Katowice.
 • Nawarecki A., 1996, Pokrzywa. Eseje, Chorzów–Sosnowiec.
 • Nawarecki A., 2000, Mikrologia, genologia, miniatura, w: Nawarecki A., red., Miniatura i mikrologia, t. 1, Katowice.
 • Nawarecki A., 2001, Wstęp, w: Nawarecki A., red.,Miniatura i mikrologia, t. 2, Katowice.
 • Nawarecki A., 2003, Mały Mickiewicz. Studia mikrologiczne, Katowice.
 • Nawarecki A., 2011, Świat w oczach Ira, w: Zwierzęta i ludzie, oprac. Kurek J., Maliszewski K., Chorzów.
 • Nawarecki A., 2014, Parafernalia, Katowice.
 • Noras D., 2003, Epopeiczny mikrokosmos, w: Nawarecki A., Mytych-Forajter B., red., Miniatura i mikrologia literacka, t. 3, Katowice.
 • Piotrowiak M, 2005, Chłopięce igrzysko. Wojenne mikrohistorie w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskie-go, w: Nawarecki A., Bogdanowska M., red., Skala mikro w badaniach literackich, Katowice.
 • Różyc-Molenda J., 2001, Portretując rozkład: „Elementy do portretu Aleksandra Wata”, w: Nawarecki A., red., Miniatura i mikrologia, t. 2, Katowice.
 • Wallerstein I., 2007, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przeł. Gawlicz K., Starnawski M., wstęp Starnawski M., Wielgosz P., Warszawa.
 • Wileczek A., 2010, 'Świadectwa – ślady – znaki. Lapidarium jako strategia formy, Kielce.
 • Zawadzki A., 2009, Literatura a myśl słaba, Kraków.
 • Zawadzki A., 2014, Obraz i ślad, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5eb4c80-3114-450f-b78c-c52ffff251a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.