PL EN


2014 | 180 cz 1 | 65-75
Article title

Model homo oeconomicus i jego dostosowanie do współczesnych uwarunkowań

Authors
Content
Title variants
EN
Homo Oeconomicus Model and it's Contemporary Adaptation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article aims at analyzing whether - taking into account the rapid evolution of information technology - the use of the homo economicus model in its original form as a basis for contemporary economic research is still appropriate. Conducted research allowed to conclude that people are not able to use effectively all the available information and knowledge due to cognitive constraints. This makes it is necessary to introduce a new category of rationality to the homo economicus model in the form of limited rationality.
Year
Volume
Pages
65-75
Physical description
Contributors
author
References
  • Bludnik I.: Neokeynesizm. W: Współczesne teorie ekonomiczne. Red. M. Ratajczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
  • Chmielewski P.: Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Poltext, Warszawa 2011.
  • Lange O.: Ekonomia polityczna. Tom I i II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
  • Mill J.S.: Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Batoche Books, Kitchener 2000. http://www.efm.bris.ac.uk/het/mill/question.pdf (20.02.2013).
  • Muth J.F.: Rational Expectations and the Theory of Price Movements. "Econometrica" 1961, Vol. 29, No. 3.
  • Smith A.: Teoria uczuć moralnych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
  • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  • Szarzec K.: Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  • Taylor E.: Wstęp do ekonomiki. Spółdzielnia Wydawnicza "Żeglarz", Gdynia 1947.
  • Wallusch J.: Nowa ekonomia klasyczna. W: Współczesne teorie ekonomiczne. Red. M. Ratajczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5ec70c5-d331-4c30-b30c-15d72ff35244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.