PL EN


2013 | 26 |
Article title

Recenzja publikacji Akty ustrojowe Wysp Owczych, wstĊp i táumaczenie Katarzyna Szwed, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 74.

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Publikacja przygotowana przez Katarzynę Szwed, przybliża nam obszar znany pod dwiema nazwami: Wyspy Owcze bądź Foerøerne. Współcześnie wyspy są znane Polakom przede wszystkim z perspektywy piłki nożnej - trzykrotnie nasze drużyny futbolowe rywalizowały na boisku, miało to miejsce w latach 2002, 2004 i 2006. Także w polskojęzycznej literaturze przedmiotu istnieje kilka prac podejmujących wątki farerskie w optyce politologiczno- prawnej. Prezentowane treści autorka ujęła w dwóch rozdziałach. Pierwszy rozdział zatytułowano: Dzieje i ustrój Wysp Owczych. Rozdział drugi to: Akty Ustrojowe Wysp Owczych. Część pierwsza składa się z jedenastu rozdziałów i dwóch podrozdziałów oraz odrębnej bibliografii, natomiast część druga z trzech dokumentów o charakterze ustrojowym. Taki układ treści jest do akceptacji, choć równie dobrze autorka mogła zaproponować czytelnikowi trójczłonowy układ treści- konsolidujący treści o charakterze historycznym, politologicznym i prawodawczym. Ogromnym walorem opracowania Katarzyny Szwed jest część druga publikacji zawierająca akty ustrojowe czyli podstawowe ustawy określające status Wysp Owczych.
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Piotrowski B., Mały etnos skandynawski – Farerowie, „Sprawy Narodowościowe” Seria Nowa, 1997, t. 6, z. 2 (11).
  • Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5f3a65e-afbd-4780-af39-f4f46005d356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.