PL EN


2013 | 13 | 133-144
Article title

Gabriel z Szadka i jego Apologia pro Collegii Posnaniensis

Authors
Content
Title variants
EN
Gabriel of Szadek and his Apologia pro Collegii Posnaniensis...
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the biography of Gabriel of Szadek and his work Apologia pro Collegii Posnaniensis, de Trino et Uno Deo assertionibus, adversus Samosatenicorum Anabaptistarum animadversions (1583), which was written in response to Poznan Jesuits’ pronouncement against SZymon Budny on the matter of Holy Trinity. The author also reminds the circumstances in which this work was printed and its further history.
Keywords
Year
Issue
13
Pages
133-144
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki,
References
 • Barycz H., Grzepski Stanisław (1524-1570), profesor Uniw. Krak., grecysla, popularyzator nauki, [W:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wroclaw 1960-1961, s. 101.
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy I 564-I 995, Kraków 1996.
 • Estreicher K., Bibliografia polska, CZ. 3, t. 27, Kraków 1929.
 • Marszal T., Szadkowski słownik biograficzny. Średniowiecze i renesans, Łódź 2012.
 • Misiurek J., Eutropiusz Sadecjusz Gabriel SJ, Gabriel z Szadka, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1995, s. 1347.
 • Natonski B., Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVII i XVIII wieku.Nauczanie i pismiennictwo, [w:] Dzieje teologii katolickiej W Polsce, t. 2, cZ. 1, Lublin 1975.
 • Okopień J., Czarkowska J. (współpr), Pionierzy czarnej sztuki 1473-1600, Warszawa 2002.
 • Poplatek J., Studia jezuitow polskich w Akademii Krakowskiej w XVI w., ,,Nasza Przeszłość” 1964, t. 20, s. 77-111.
 • Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 495-196.
 • S[obieszczański] F. M., Sadecki Gabriel Eutropiusz, [W:] Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 22, Warszawa 1866, s. 783.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5f3e79a-def2-48db-951e-08319007e0f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.