PL EN


Journal
2020 | 10 | 309-323
Article title

Memory Boom and Imaginarium of Holocaust in Polish Literature for Young Readers

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is an attempt to show the changes that have place in the literary representation of the Holocaust in works addressed to young audience. The author presents individual titles of texts including them in the extremely popular today post-memory narrative and Polish educational policy. Particular attention is devoted to books published in the Year of Korczak which were not only meant to familiarize young audiences with this great teacher but also to recall the figures of women who supported Korczak in his activities. In this sense the texts that tell about the Holocaust also testify to the presence and role of women in building a great pedagogical work created by Korczak and thus into fit into the modern phenomenon of herstory. The article is a voice in the discussion on the role of memory which among other things, cannot be petrified on the literary topos of the Holocaust, but should occupy a central place in the pedagogy of empathy.
Journal
Year
Issue
10
Pages
309-323
Physical description
Contributors
 • University of Silesia in Katowice
References
 • Afekt, trauma i rozumienie: sztuka ponad granicami wyobraźni. Ernst van Alphen in the conversation with Roma Sendyka and Katarzyna Bojarska. 2012. – Teksty Drugie, 4.
 • Ankersmit, F.R. 1997. Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawianie i po-postmodernistyczne doświadczenie. – E. Domańska (ed.). Historia: o jeden świat za daleko?. Transl. E. Domańska. Poznań: IH UAM.
 • Burzyńska, A. 2006. Feminizm. – A. Burzyńska (ed.), M. P. Markowski (ed.). Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Czapliński, P. 2004. Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze. − Teksty Drugie, 5.
 • Dres, J. 2013. Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz. Transl. N. Okuniewski. Introd. P. Śpiewak. Warszawa: MF Studio.
 • Gajownik, S. 2010. O „antybaśniach” słów kilka. – B. Olszewska (ed.), E. Łucka-Zając (ed.). „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Głowacka, D. 2009. Filozofia w rodzaju żeńskim oraz świadectwo Zagłady: Sarah Kofman − Teksty Drugie, 4.
 • Grynberg, M. 2009. Auschwitz. Co ja tu robię?. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau.
 • Hirsch, M. 2000. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge: University Press.
 • Hirsch, M. 2010. Żałoba i postpamięć. – E. Domańska (ed.). Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Transl. K. Bojarska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Karolak, S. 2014. Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947−1991. Kanon, który nie powstał. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Krawczyńska, D. 2004. Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytać teksty o Zagładzie?. – W. Bolecki (ed.), R. Nycz (ed.). Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze. Warszawa: IBL PAN.
 • Królikowski, B. 1995. Ten dzielny miś. Wojenne przygody pluszowego niedźwiadka. Lublin: Wydawnictwo Werset.
 • Kuliczkowska, K. 1983. W świecie prozy dla dzieci. Warszawa: „Nasza Księgarnia”.
 • La Capra, D. 2002. Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny. – E. Domańska (ed.). Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Leszczyński, G. 2007. Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej.
 • Nussbaum, M. 2003. Upheavals of Thought. Intelligence of Emotions. Cambridge: University Press.
 • Papuzińska, J. 1996. Dziecko w świecie emocji literackich. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Propp, W. 1968. Morfologia bajki. Trans. S. Balbus. − Pamiętnik Literacki, 4.
 • Roskies, D.G. 2014. Czym jest literatura Holokaustu? – J. Jarniewicz (ed.), M. Szuster (ed.). Reprezentacje Holokaustu. Transl. M. Adamczyk-Grabowska. Warszawa: Instytut Książki „Literatura na Świecie”.
 • Rudniańska, J. 2012. XY. Warszawa: Wydawnictwo Muchomor.
 • Sontag, S. 1986. O fotografii. Transl. S. Magala. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
 • Szuchta, R.1999. Refleksje o nauczaniu historii Holokaustu w polskiej szkole. – E. Traba (ed.), R. Traba (ed.). Tematy żydowskie. Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia.
 • Zertal, I. 2010. Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela. Transl. M. Kłoczowski. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Zimmerer, K. 2012. Zwyczajny dzień. Il. A. Woldańska-Płocińska. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5f86e85-d898-461a-a59e-402a6faab508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.