PL EN


2009 | 5 | 208-217
Article title

Rola samorządu małopolskiego w rozwoju przedsiębiorczości terytorialnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the entrepreneurship and the factors in its development. The responsibilitiesof local authorities for the development of entrepreneurship were indicated. Two aspects of thelocal governmental activity for the development of entrepreneurship in Malopolskie Provincewere described in detail, i.e. the regional strategy for innovation and strategy for thedevelopment of the province.
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Polska
References
  • Gorzelak G. i in., 2006, Polskie Regionalne Strategie Innowacji. Ocena i wnioski do dalszych działań, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, „Studia Regionalne i Lokalne”, z. 3.
  • Patrzałek L., 2003, Samorząd województwa a rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, Część pierwsza. Podstawowe determinanty rozwoju przedsiębiorczości w latach 2002–2003. Zeszyt Naukowy pod red. Janusza Ostaszewskiego, Warszawa, kwiecień–maj 2003.
  • Tuziak A., 2006, Innowacje a proces rozwoju regionalnego [w:] Innowacyjność i rozwój, A. Tuziak (red.), Wyd. U Rz. Rzeszów
  • Wojciechowski E., 2003, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5f93bc2-0165-43ae-aac0-7e47539b7554
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.