Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4 | 121-136

Article title

Teoretyczne uwarunkowania wyższości własności prywatnej nad publiczną

Content

Title variants

EN
Theoretical determinants of the supremacy of private versus public property

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematem pracy jest przedstawienie teoretycznych uwarunkowań prywatyzacji, w tym szczególnie teorii ekonomicznych, które uzasadniają wyższość własności prywatnej nad publiczną: teorii praw własności, agencji, kosztów transakcyjnych, wyboru publicznego i austriackiej szkoły ekonomii.
EN
The subject of this paper is the presentation of theoretical determinants of privatization, especially those economic theories which justify the supremacy of private over public property such as: the theory of ownership, of agencies, transaction cost theory, public choice theory, and the so called Austrian School of Economics.

Year

Issue

4

Pages

121-136

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

References

 • Bałtowski M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych – przebieg i ocena, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Bednarski M., Wratny J., Porozumienia związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Błaszczyk B., Pierwsze lata prywatyzacji w Polsce (1989–1991). Dylematy koncepcji i realizacji, ,,Studia Ekonomiczne” 1993, nr 30.
 • Elementarne zagadnienia ekonomii, [red.] R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gruszecki T, Przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Wyd. „Cedor”, Warszawa 1994
 • Kozarzewski P, Prywatyzacja w krajach postkomunistycznych, ISP PAN, Warszawa 2006
 • Pejovich S, Economic of Institutions and Systems, Dordrecht, Kluver Academic Publishers, 1995
 • Pejovich S., Economic Analysis of Institutions and Systems, Dordrecht, Kluver Academic Publishers, 1995.
 • Samuelson P. A., Novdhaus W. O, Ekonomia, t. 2, WN PWN, Warszawa 1989.
 • Staniek Z, Teoretyczne aspekty polskiej prywatyzacji w okresie transformacji, SGH, Warszawa 2001.
 • The Economics of Property Rights, [red.] Furuboth, S. Pejovich, Cambridge, Mass 1974.
 • Tittenburn J, Ekonomiczny sens prywatyzacji, Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Poznań 1995.
 • Wawrzyniak B. i in., Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zarządzanie nową strukturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Wilkin J, Teorie wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, Wyd. „Scholar”, Warszawa 2005.
 • Williamson O. E. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Zienkowski L., Efekty transformacji i perspektywy rozwoju Polski, [w:] Modele i polityka makroekonomiczna, [red.] A. Welfe, PWE, Warszawa 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1140

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6009b55-2c56-44e6-8216-73201b924f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.