PL EN


2008 | 11 | 133-154
Article title

Kierunki i dynamika rozwoju nauki i dydaktyki prawa wyznaniowego w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
The direction and dynamics of the development of the science and teaching of ecclesiastical law in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autorka przedstawiła kondycję prawa wyznaniowego jako dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Omówione w nim zostały główne kierunki badań podejmowane w ostatnich latach przez poszczególnych przedstawicieli doktryny oraz zakres i charakter zajęć dydaktycznych z prawa wyznaniowego prowadzonych na polskich uniwersytetach i innych uczelniach wyższych. Ponadto scharakteryzowała podręczniki prawa wyznaniowego obecne na rynku polskim oraz zobrazowała dokonujące się obecnie zjawisko konsolidacji środowiska prawa wykładowców prawa wyznaniowego w Polsce.
EN
The article presents the condition of ecclesiastical law as a scientific and academic discipline. It describes the main areas of research undertaken by individual representatives of the doctrine during the last years, as well as the scope and character of ecclesiastical law classes taught at Polish universities and colleges. Moreover, the author characterizes the textbooks on ecclesiastical law available on the Polish market and depicts the currently observable phenomenon of the consolidation of ecclesiastical law lecturers in Poland.
Year
Volume
11
Pages
133-154
Physical description
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
  • A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe; wydanie drugie: zaktualizowane i rozszerzone. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008.
  • A. Tunia, Pojęcie i nauka prawa wyznaniowego w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2007, nr 1-2, s. 16-17.
  • Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), red. A. Mezglewski, Lublin 2007.
  • J. Krukowski, K. Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, pod red. J. Krukowskiego, Warszawa 2000.
  • Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26-28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005.
  • Prawo wyznaniowe III Rzeczypospolitej, pod red. H. Misztala, Lublin-Sandomierz 1999;
  • Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14-16 stycznia 2003), red. A. Mezglewski, Lublin 2004.
  • Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, P. Stanisza, Lublin 2003.
  • Prawo wyznaniowe, pod red. H. Misztala, Lublin 2000;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6037ad8-c71d-4f5d-b60b-2fdd1ce2eb22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.