Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(67) | 179-186

Article title

Zaradny pacjent jako „biologiczny obywatel”. Znaczenie aktywności grup pacjenckich w promocji zdrowia

Authors

Content

Title variants

EN
Resourceful patient as „biological citizen”. Importance of patient groups’ activity in health promotion

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zmieniające się podejście wobec sfery fizycznej człowieka oraz chęć wywierania wpływu na system opieki zdrowotnej prowadzą do pojawienia się nowych form aktywizmu politycznego i społecznego ludzi dorosłych domagających się respektowania praw związanych z ciałem i zdrowiem. Pacjenci zrzeszający się w zorganizowane grupy chcące wywierać wpływ na politykę zdrowotną państwa stają się „biologicznymi obywatelami”, podejmującymi działania edukacyjne. Te inicjatywy mają na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej poszczególnych jednostek chorobowych oraz uwrażliwianie społeczeństwa na problemy, z jakimi zmagają się poszczególne grupy pacjentów.
EN
Changing approach towards human’s physical sphere and will to influence the health care system lead to the appearance of new political and social forms of activism of adults demanding to respect their rights connected with their body and health. Patients organising themselves in groups who want to influence state’s health policy are ‘biological citizens’ attempting to conduct educational activities. Their initiatives are aimed at popularising knowledge on separate disease entities and making the society aware of problems that separate groups of patients have to deal with.

Year

Issue

Pages

179-186

Physical description

Contributors

 • Politechnika Wrocławska Studium Nauk Humanistycznych pl. Grunwaldzki 11 50-377 Wrocław

References

 • Foucault M. (1998), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Fundacja Aletheia, tłum. T. Komendant, Warszawa.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa.
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa.
 • Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Mazurek E. (2011), Mikroświaty kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi, [w:] M. Pryszmont-Ciesielska (red), (Mikro)światy ludzi dorosłych, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, s. 47-62.
 • Lemke T. (2010), Biopolityka, tłum. T. Dominiak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Payton A. R., Thoits P. A. (2011), Medicalization, Direct-to-Consumer Advertising, and Mental Illness Stigma, “Society and Mental Health”, No 1(1), s. 55-70.
 • Petryna A. (2004), Biological Citizenship: The Science and Politics of Chernobyl-Exposed Populations, “The History of Science Society”, s. 250-265.
 • Petryna A. (2002), Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl, Princeton University Press, New Jersey.
 • Rabinow P., Rose N. (2006), Biopower Today, “BioSocieties”, No 1, s. 195–217.
 • Rose N. (2006), The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century, Princeton University Press.
 • Szarszewski A. (2011), Humanizacja i dehumanizacja medycyny. Historia i współczesność, [w:] J. Suchorzewska, M. Olejniczak (red.), Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 31-57.
 • Woynarowska B. (2010), Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży, [w:] B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa, s. 232–306.
 • Zierkiewicz E. (2010a), Amazonki jako biologiczni obywatele, „Nasze Życie”, Nr 52, s. 3 –5.
 • Zierkiewicz E. (2010b), Rozmowy o raku piersi. Trzy poziomy konstruowania znaczeń choroby, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6039957-50a0-4a02-982a-7c16ab6fe5b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.