Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 | 588-594

Article title

Miłość w cieniu Śmierci. O wybranych lirykach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Content

Title variants

EN
Love in the shadow of death. About a few chosen poems writt en by Krzysztof Kamil Baczyński

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje próbę kontekstualnej interpretacji wybranych liryków Krzysztofa Kamila Baczyńskiego o zabarwieniu erotycznym. Kontekst biografi czny i historyczny odcisnął niebywałe piętno na dorobku poety. W lirykach erotycznych obok beztroskich, baśniowych scenerii z biegiem czasu pojawiają się coraz wyraźniejsze i groźniejsze symptomy straszliwej rzeczywistości wojny i okupacji. W tych wierszach miłość współistnieje ze śmiercią. Poeta szuka ocalenia i odtworzenia pierwotnego świata natury. Zostaje jednak pokonany przez złowrogie mechanizmy historii.
EN
The article att empts to provide a contextual interpretation of a few chosen poems with an erotic tinge writt en by Krzysztof Kamil Baczyński. The biographical and historical context left an extraordinary imprint on the poet’s work. In his erotic lyrics, along with light-hearted, fairy tale like scenery appear, in the course of time, increasingly clear and menacing signs of the horrifying reality of war and Nazi occupation. In this poetry love and death interweave. The poet searches for salvation and recovery of the original world of nature. Nevertheless, he ends up being defeated by the terrifying forces of history.

Year

Issue

4

Pages

588-594

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

  • Uniwersytet Rzeszowski Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

References

  • BIBLIOGRAFIA
  • [1] Baczyński K. K., Utwory zebrane, T. I, Kraków 1979.
  • [2] Baczyński K. K., Utwory zebrane, T. II, Kraków 1979.
  • [3] Błoński J., Pamięci anioła, [w:] M. Głowiński, J. Sławiński (red.), Literatura wobec wojny i okupacji, Wrocław 1976.
  • [4] Dybel P., Ziemscy. Słowni. Cieleśni, Warszawa 1988.
  • [5] Święch J., Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Warszawa 1991.
  • [6] Waśkiewicz A. K., Krzysztof Kamil Baczyński i poezja pokolenia wojennego, [w:] Tenże Historia, poezja, los. O nowej poezji polskiej na przykładzie Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Juliana Przybosia, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mirona Białoszewskiego, Kielce 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2014

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d60444f0-d154-473c-96c8-9df0f9795c03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.