Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(39) | 46-55

Article title

Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji

Content

Title variants

EN
The importance of modern ICT in improving intra-organisational communication

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Modern processes for the exchange of information both in the operational layer: human-to-human and organizational, differ in a significant way from how they proceeded still 10-20 years ago. Modern information and communication technologies have changed not only the access time to information sources but also impacted attributes such as quality of information transformation processes. The goal of the article is to identify how users of modern ICT tools evaluate their relevance for process improvement, exchange, share, and co-operation of information. Thus the article presentssome research carried out in knowledge organisations concerning the assessment of the significance of modern ICT tools, among other things, such as Intranet tomprove intra-organisational communication.

Year

Issue

Pages

46-55

Physical description

Contributors

References

  • Chomiak-Orsa I., 2013, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • http://florencia-bc.blogspot.com/2013/11/c54-internet-intranet-extranet.html (15.02.2016).
  • Jelonek D., 2014, Ocena internetowych kanałów komunikacji z klientem w procesie współtworzenia innowacji, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, nr 1 (31), s. 318-329.
  • Kotnis M., Rudawska I., 2005, E-edukacja pracowników w marketingu wewnętrznym, [w:] Systemy wspomagania organizacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  • Kubiak K., 2013, Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech, SI − Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 35, s. 277-284.
  • Kuck J., 2014, Procesowa informatyzacja organizacji, instytucji, przedsiębiorstw oraz firm, Creative Commons, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice.
  • Panek G., 2012, Nowe technologie komunikacyjne a zarządzanie wiedzą w organizacjach sektora publicznego, Kwartalnik Internetowy „Komunikacja Społeczna”, nr 3, s. 71.
  • Serafin R., 2009, Wykorzystanie sieci Intranet do zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza PTZP, s. 385-390.
  • Suchodolski B., 2015, Wybrane instrumenty wspomagające zarządzanie wiedzą w polskich urzędach administracji samorządowej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 26, nr 1, czerwiec, s. 184-186.
  • Werenowska A., 2014, Zastosowanie narzędzi informatycznych w komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 105, s. 75-82.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6071247-9360-4936-838a-1f6b6f5c1bcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.