Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17/1 | 115-127

Article title

Administrative courts in Ukraine: formation and functioning in the modern conditions

Content

Title variants

PL
Sądy administracyjne Ukrainy: tworzenie oraz funkcjonowanie w nowoczesnych warunkach

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
This article presented analyses of the process of the establishment of the administrative legal system in Ukraine. The reasons for formation of the administrative courts were explained. The nature and content of the basic stages of the development of the administrative courts were determined. The mechanism of legal regulations of the court administrative proceedings was specified. It has been proved that in every administrative court’s decision there can be observed a true implementation of the court powers in the scope of the enforcement of the rule of law, legal state, and protection of the rights and freedoms of individuals. Finally, the article aims to characterize the issues and ways of the development of the administrative justice at the contemporary stage of court reforms in Ukraine. It has been concluded that it is necessary to preserve the administrative courts as a separate institution, primarily at the local level, due to the fact that they have proved their efficiency over an extended period of functioning.
PL
W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza procesu wdrożenia do systemu prawnego postępowania sądowoadministracyjnego na Ukrainie. Zostały wyjaśnione przyczyny powstania sądów administracyjnych. Ustalono charakter i treść podstawowych etapów rozwoju sądów administracyjnych. Wyszczególniono mechanizm prawnej regulacji postępowania sądowoadministracyjnego. Potwierdzono, że we wszystkich decyzjach sądów administracyjnych obserwowane było faktyczne wykonanie możności władzy sądowniczej w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania zasad praworządności, państwa prawa, ochrony praw i swobód człowieka i obywatela. Scharakteryzowano problemy oraz sposoby udoskonalenia działalności sądownictwa administracyjnego na etapie nowoczesnego reformowania systemu sądowego na Ukrainie. Uznano konieczność pozostawienia sądów administracyjnych jako odrębnej instytucji, przede wszystkim na poziomie lokalnym, bowiem potwierdziły swoją skutecznością w ciągu swojej długotrwałej działalności.

Year

Volume

Pages

115-127

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Awerianow W.B., Podstawy sądownictwa administracyjnego na Ukrainie, Kiev 2006.
 • Bewzenko W.M., System procesualnego prawa administracyjnego Ukrainy: nowoczesny pogląd na koncepcję, treść i cel społeczny, Biuletyn Naczelnego Sądu Administracyjnego Ukrainy, Kiev 2012, no. 2.
 • Bytiak J.P., Służba cywilna na Ukrainie: zasady prawno-organizacyjne, Kharkhov 2005.
 • Bondar S.O., Prawno-administracyjne zaopatrzenie działalności sądów administracyjnych na Ukrainie, Kharkhov 2010.
 • Borko A.L., System organów zaopatrzenia organizacyjnego działalności sądów Ukrainy, Kiev 2004, no. 2.
 • Bryncew W.D., Postępowanie sądowo administracyjne. Baza normatywna, precedensy sądowe, komentarze, wzory dokumentów procesowych, Kharkhov 2002.
 • Gluszczenko S.W. , Wyższe sądy specjalistyczne w systemie wymiaru sprawiedliwości Ukrainy: badania teoretyczne i stosowane, Chornobai 2015.
 • Kampo W., O wprowadzeniu organów wymiaru sprawiedliwości (sądów administracyjnych), “Prawo Ukrainy”, Kiev 1992, no. 8.
 • Koliuszko I.B., Jurysdykcja administracyjna: europejskie doświadczenie oraz propozycje dla Ukrainy, Kiev 2003.
 • Kolpakow W.K., Właściwość sądów administracyjnych, legal Kharkhov, Kharkhov 2011.
 • Kujbida R., Reforma sprawiedliwości na Ukrainie: stan i perspektywy, Kiev 2004.
 • Kowal W.M., Aktualne problemy organizacji i działalności sądów apelacyjnych na Ukrainie, Sevastopol 2005.
 • Maroczkina I.E., Organizacja władzy sądowniczej na Ukrainie, Kharkhov 2009.
 • Moskwycz L.M., Problemy organizacyjno-prawne dotyczące statusu sędziów, Kharkhov 2003.
 • Pedko J.S., Powstanie jurysdykcji administracyjnej na Ukrainie, Kiev 2003.
 • Popeluszko W.O., Mała reforma sądowa oraz ochrona praw obywateli, Kiev 2006.
 • Stefaniuk W.S., Powstanie sądów administracyjnych w wyniku prawno-sądowej reformy Ukrainy, Kharkhov 2002.
 • Swyda O.G., Sądy administracyjne na Ukrainie: powstanie oraz perspektywy rozwoju, Odessa 2008.
 • Szrub I.W., Funkcjonowanie sądów administracyjnych na Ukrainie: zasady prawno-organizacyjne oraz ich realizacja, Kiev 2009.
 • Sztogun S.G., Zagadnienia prawne organizacji sądownictwa administracyjnego, “Prawo Ukrainy”, Kiev 2006.
 • Tkacz G.J., Historia i rozwój sądownictwa administracyjnego na Ukrainie, materiały konferencyjne III regionalnej konferencji naukowej „Problemy dotyczące budowania państwa i ochrony praw człowieka na Ukrainie”, Lvov 1997.
 • Wynokurowa I., Problemy zaopatrzenia kadrowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, Dziennik Narodowej Akademii Prokuratury Ukrainy, Kiev 2009, no. 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6072c05-4c85-48a2-9d8e-b737058db335
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.