PL EN


Journal
2016 | 60 | 207-222
Article title

Non-Union Forms of Representation Within the Collective Employee Representation System – Current Situation and Trends

Title variants
PL
Pozazwiązkowe formy reprezentacji w systemie reprezentacji interesów zbiorowych pracowników – aktualna sytuacja i kierunki rozwoju
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza różnych aspektów funkcjonowania pozazwiązkowych form reprezentacji pracowniczej. Analiza istniejących regulacji dotyczących poszczególnych form i kompetencji pozazwiązkowych reprezentacji pracowniczych pozwala na sformułowanie wniosków. Polskie akty prawne przyznają monopol reprezentatywnym organizacjom związkowym. Z drugiej strony, rola rad pracowników systematycznie maleje. Głównymi tego powodami jest niedookreślony charakter oboNON- UNION FORMS OF REPRESENTATION WITHIN THE COLLECTIVE... 221 wiązków informacyjnych i konsultacyjnych oraz brak pewności prawnej. Niezbędne jest wprowadzenie konkretnych terminów na wyrażenie lub odmowę wyrażenia zgody przez radę oraz sądowej kontroli na wypadek odmowy wyrażenia zgody. Bardziej szczegółowych regulacji wymaga również instytucja tzw. przedstawicieli ad hoc. Ponadto powinna zostać ujednolicona terminologia. Należy też wprowadzić przynajmniej minimalne standardy dotyczące wyboru przedstawicieli pracowników, procesu informowania i konsultacji oraz pewne elementy ochrony tych przedstawicieli. Istnieje również potrzeba powołania mieszanych form reprezentacji, łączących w sobie elementy związkowe i demokratyczne, w sytuacjach, w których związkom zawodowym nie przysługują szczególne uprawnienia do występowania w imieniu pracowników.
Journal
Year
Volume
60
Pages
207-222
Physical description
Contributors
  • Jagiellonian University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d60a16b4-ca59-47bc-84a8-390e40e6059e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.