PL EN


Journal
2019 | 21 | 4 | 489-506
Article title

Muzyka liturgii sakramentu małżeństwa w aspekcie historycznym

Authors
Content
Title variants
EN
The Music of the Liturgy of the Sacrament of Marriage in the Historical Aspect
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Music accompanies each celebration of the sacraments. In the liturgy of the marriage, music has a special character, because the sacrament is celebrated very solemnly. Music has accompanied rituals and wedding customs in the Church since antiquity. Until the Second Vatican Council, it survived in the rituals and piety of the people expressed in church songs.
Keywords
Journal
Year
Volume
21
Issue
4
Pages
489-506
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • [P. Folwarski], Śpiewnik. Qui cantat bis orant, pisano w czasie nayokropniyszey Woyny Roku 1800, Kraków 1802.
 • Abraham W., Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa, Lwów 1925.
 • Baranowski Z., Małżeństwo, Poznań-Warszawa-Lublin 1956.
 • Collectio Rituum continens excerpta e Rituali Romano Ecclesiis Poloniae adaptato, Katowice 1963.
 • Dacquino P., Storia del matrimonio cristiano Alla luce della Bibbia, Torino 1984.
 • Graduale Simplex In Usum Minorum Ecclesiarum, Libreria Editrice Vaticana 2007.
 • Graduale Triplex, Solesmem 1979.
 • Guillois A., Wykład historyczny, dogmatyczny, moralny, liturgiczny i kanoniczny wiary katolickiej, t. 3, Warszawa 1892.
 • Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 3, Kraków 2011.
 • Hozakowski W., Wykład Mszy świętej, Poznań 1914.
 • Kowalewski T., Liturgika czyli wykład obrzędów kościoła katolickiego, Płock 1922.
 • Langkammer H. H., Księga Pieśni nad Pieśniami, Poznań 2016.
 • Małaczyński F., Obrzędy sakramentu małżeństwa w rozwoju historycznym, „Ruch Biblijny” 14(1961), s. 54-55.
 • Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Consilii Tridentini, Rome 1872.
 • Mokrzycki B., Kościół w świętości, Warszawa 1984.
 • Nadolski B., Liturgika, cz. 3, Poznań 2013.
 • Nowak W., Agenda biskupa Marcina Kromera w dziele ujednolicenia liturgii sakramentów w Polsce po Soborze Trydenckim, w: Agendy i rytuały diecezji warmińskiej (1574-1939), red. W. Nowak, Olsztyn 1999, s. 39-105.
 • Nowowiejski A., Ceremoniał parafialny, Płock 1931.
 • Pałucki J., Formowanie się chrześcijańskim obrzędów małżeńskich na podstawie Carmen XXV Paulina z Noli, „Vox Patrum” 36(2016), s. 523-532.
 • Prumbs A., Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów, Poznań 1949.
 • Ratzinger J., Sakrament i misterium. Teologia liturgii, Kraków 2011.
 • Reginek A., „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne, Katowice 2005.
 • Reginek A., Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX w., Kraków 2012.
 • Rituale Sacramentorum ac aliarum Ecclesiae romano-catholicae caeremoniarum, Vilnae 1903.
 • Ropiak S., Pieśń o świętych oraz rozmaite i przygodne w polskich warmińskich śpiewnikach drukowanych w latach 1858-1924, „Studia Warmińskie” XXXVII(2000), s. 347-370.
 • Ropiak S., Śpiew i muzyka podczas obrzędu zawierania małżeństwa, w: Małżeństwo w świetle dialogu kultur, red. W. Nowak, M. Tunkiewicz, Olsztyn 2009, s. 93-123.
 • Ropiak, S., Katolickie śpiewniki polskie drukowane dla diecezji warmińskiej w latach 1856-1924, „Studia Warmińskie” XXIX(1992), s. 155-195.
 • Schenk W., Liturgia sakramentów, cz. 2, Lublin 1964.
 • Sesboüé B., Historia dogmatów, t. 3, Znaki Zbawienia, Kraków 1999.
 • Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, Kraków 1973.
 • Sierosławski J., Śpiew rzymsko katolickiego kościoła: od początku ery chrześcijańskiej aż po nasze czasy, Kraków 1900.
 • The Liber Usualis, New York 1961.
 • Wit Z., Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, cz. III, red. W. Schenk, Lublin 1980.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d60a72cb-be98-409b-bbb0-68c4929350f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.