Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 913 | 57-76

Article title

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią turystyczną

Title variants

EN
Economic Aspects of Management of Tourist Space

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The formation of contemporary world space in all its dimensions is dominated in large measure by humans. Tourism for regional and local economies as an economic factor in the formation of space is of increasing importance. Spatial phenomena occur in particular space, which they create, bringing about a particular form of usage, as well as shape and transform. The aim of the article is to show how space is formed by economic factors using the example of how tourist management influences tourist reception areas on a local basis. The analysis of indicators describing the function of tourism allows the author to assess the influence of tourism on economic development in the districts of Małopolska.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Dettner H. et al. [1999], Managementformen im Tourismus, VortisVerlag, Wien.
 • Dziedzic E. [1998], Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania, nr 442, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Jackowski A., Warszyńska J. [1978], Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Turystyka [2007], red. W. Kurek, PWN, Warszawa.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. [1998], Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 • Lisowski A. [2007], Przestrzeń i percepcja w transdyscyplinarnych badaniach miasta – spojrzenie geografa [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Liszewski S. [1995], Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2.
 • Liszewski S., Baczwarow M. [1998], Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno-turystycznej, „Turyzm”, t. 8, z. 1.
 • Majer A. [2004], Od idei przestrzeni społecznej do koncepcji czasoprzestrzeni [w:] Wokół socjologii przestrzeni, red. A. Majer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Meyer B. [2004], Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Województwo małopolskie – podregiony, powiaty, gminy [2011], Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d60ed27b-cc38-426e-93da-0e4b2f3bffd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.