Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 2 | 27-32

Article title

Possessed of an echo of war but not a fate

Content

Title variants

PL
Owładnięci echem wojny, ale nie przeznaczenia

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Background. The background of the paper is represented by the presentation of conflicting zones. Problem. The aim consists in depicting the profound consequences of war events on modern society. Material and Method. The methodology employed includes Bachelard, Cioran, Howard and Ricoeur’s psychological and aesthetic contributions. Results and Conclusions. In terms of results and conclusions our analysis will prove that the pragmatism of descriptions and the poetic power of imaginative transfigurations will transmit poetic messages non accusatory but stimulative as concerns the readers’ awareness and apprehension of reality.
PL
Tło. Tło artykułu stanowi przedstawienie dramatycznego i bardzo napiętego okresu w historii ludzkości, a mianowicie II wojny światowej. Cel. Celem pracy jest zbadanie świadomości i wrażliwości kilku amerykańskich poetów dotyczących stref konfliktu w czasie wojny w przeszłości i ich głębokie konsekwencje dla współczesnego społeczeństwa w teraźniejszości. Owe konsekwencje są relacjonowane zarówno pod względem analizy pamięci materialnej, jak i duchowej oraz świadomości w odniesieniu do doświadczeń wojennych. Taka metoda badania zostaje rozwinięta na podstawie dowodów materialnych doświadczeń wojennych (bomby, naloty, ataki, terror, strach), ale także od „wspólnego rozpoznania’” problemu i wniosków z nich płynących. Materiał i metody. Zastosowana metodologia obejmuje koncepcje Emila Ciorana dotyczące wyrażenia, wypowiedzenia i przemienienia, koncepcje Howarda „krajobrazu widzenia” i „wizji krajobrazu”, oraz estetykę Ricoeura i Bachelarda. Wnioski. Pod względem wyników i wniosków analiza niuansów i głębokiego zrozumienia zagadnień wojennych zrealizowanych przez kilku poetów amerykańskich wykazuje, że taki poetycki wkład może nie być oskarżycielski w swoim przesłaniu. Ich utwory z pewnością zmniejszają strach przed wojną przez retrospektywę obecnych połączeń i konsekwencje wydarzeń wojennych, a wyciągnięte z nich wnioski i przekształcająca moc ich poetyckiej wyobraźni mają tworzyć pamięć dosłownie i semiotycznie nazwaną „echem”, a nie „losem”.

Year

Volume

15

Issue

2

Pages

27-32

Physical description

Contributors

  • Lucian Blaga University, Sibiu (Romania)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d616dc26-1ede-496e-aeec-b827ae504451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.